Jak wyleczyć się z uzależnienia?

Jak wyleczyć się z uzależnienia?

Wszystkie rodzaje uzależnień, choć nie każde jest oficjalnie sklasyfikowane, są chorobą. Jak każdy inny problem zdrowotny, wymagają…

Wszystkie rodzaje uzależnień, choć nie każde jest oficjalnie sklasyfikowane, są chorobą. Jak każdy inny problem zdrowotny, wymagają specjalnego leczenia, przeważnie z pomocą lekarzy i terapeutów, gdyż niemal niemożliwe jest samodzielne wyjście z nałogu. Najtrudniejszy jest pierwszy krok, który polega na uświadomieniu choremu, iż posiada on poważny problem. Często osoby uzależnione wypierają tę myśl i nie chcą się przyznać do tego ani przed sobą, ani przed innymi. Pomocne w takich sytuacjach jest wsparcie rodziny i przyjaciół, którzy mogą stać się największą motywacją do wytrwania w trzeźwości lub z dala od pewnych zachowań. Metody leczenia uzależnień mogą być różne, w zależności od głównego czynnika oraz kilku innych elementów. Najbardziej skuteczne są jednak terapie w zamkniętych ośrodkach, podczas których chory pozostaje pod stałą opieką specjalistów, a cała procedura może przebiegać na wielu płaszczyznach.

Jak wyleczyć się z uzależnienia?

Wychodzenie z uzależnienia może przybierać różne formy. Jest to zależne nie tylko od czynnika uzależniającego, ale i od organizmu chorego, który może reagować w różny sposób. Problem zwykle zauważalny jest dopiero, gdy pojawiają się wahania nastrojów, zaniedbywanie obowiązków służbowych i domowych, zaniechanie kontaktów z bliskimi osobami, stosowanie mechanizmów obronnych, dezorientacja czy zespół abstynencyjny. 

Jeśli chodzi o nałogi, które opierają się przede wszystkim na substancjach psychoaktywnych, jak alkoholizm czy narkomania, ich leczenie powinno rozpoczynać się od detoksykacji. Takie oczyszczanie organizmu z toksyn i dostarczenie mu niezbędnych składników mineralnych przywraca mu równowagę i zmniejsza przykre skutki zespołu abstynencyjnego. Psychoterapia uzależnień w każdym przypadku wygląda nieco podobnie. Jej głównym celem jest pozbycie się destrukcyjnych zachowań, a także reedukacja i resocjalizacja. Zwykle wykorzystuje się takie formy terapii, jak terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, reprogramming, treningi umiejętności, psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa oraz psychoedukacja.

Leczenie uzależnień powinno przebiegać na wielu płaszczyznach, gdyż sfera psychiczna jest nieodłączna od sfery fizycznej, jeśli chodzi o nałogi. Dlatego też najskuteczniejsze w efektach są terapie prowadzone w zamkniętych ośrodkach leczenia. Nie jest to jednak jedyna metoda; można podjąć decyzję o leczeniu w państwowych oraz prywatnych ośrodkach uzależnień, państwowych poradniach z terapią grupową, prywatnych poradniach z terapią grupową, jako terapia indywidualna lub jako spotkania wspólnot.

Jak wyleczyć się z uzależnienia?

Jak powstaje uzależnienie?

Uzależnić można się praktycznie od wszystkiego: środków psychoaktywnych, rzeczy, stanu emocjonalnego czy zachowań. Jest bardzo cienka granica pomiędzy odczuwaniem przyjemności, a początkiem nałogu, dlatego należy zwracać uwagę na moment, w którym traci się kontrolę nad swoimi zachowaniami. Choroby tego typu mają charakter nabyty i prowadzą do stanu zaburzenia  zdrowia psychicznego i fizycznego. 

Rodzaje uzależnień można wymieniać według różnie przyjętych kryteriów, jednak zwykle dzielone są na fizjologiczne, psychiczne i społeczne. Uzależnienia fizjologiczne dotyczą spożywania takich substancji, jak alkohol, narkotyki, nikotyna czy dopalacze. Mogą one mieć miejsce wyłącznie w połączeniu z uzależnieniem psychicznym. Polegają na odczuwaniu bardzo silnej potrzeby przyjmowania danego środka. Na początku jest on tylko sposobem na poprawę humoru czy odprężenie, zaś później staje się niezbędnym elementem życia. Odstawiając taki środek chory zaczyna odczuwać objawy zespołu abstynencyjnego, które są nieprzyjemne i mogą zakończyć się ponownym spożyciem substancji. Aby złagodzić te przykre skutki, warto udać się na detoksykację organizmu, podczas której zostanie on także uzupełniony o najważniejsze witaminy i mikroelementy. Pomocne może być również leczenie farmakologiczne. 

Uzależnienia psychiczne nie powodują zmian fizjologicznych. W ich przypadku chory także odczuwa niepohamowaną potrzebą stałego przyjmowania danej substancji bądź wykonywania pewnej czynności. Może to być na przykład pracoholizm, seksoholizm, hazard, siecioholizm, nałogową masturbację czy uzależnienie od gier komputerowych. Pierwszymi objawami tych uzależnień może być między innymi zobojętnienie, poczucie winy, ciągłe poszukiwanie czynnika uzależniającego, osłabienie woli, wzrost tolerancji na dany środek, kompulsywną konsumpcję, zaniedbywanie życia codziennego bądź wykonywanie konkretnych czynności, mających na celu osiągnięcie stan ulgi i satysfakcji. 

Uzależnienia społeczne powstają z narastającej potrzeby przynależenia do danego środowiska, przypodobania się grupy lub z destrukcyjnego wpływu innych osób. Dlatego też najczęściej występują o młodych osób, które są w stanie zrobić naprawdę wiele, aby zostać lubianymi i docenianymi. Oprócz zaimponowania grupie rówieśniczej, ich uzależnienie może brać się także z poszukiwania wyjścia z sytuacji, w której nie mogą znaleźć zrozumienia u rodziców lub nie potrafią poradzić sobie z jakimś problemem.

Podobne wpisy