O terapii

TERAPIA W WYSPIE SOZO

Program terapeutyczny w naszym ośrodku trwa 28 dni z możliwością przedłużenia. Opiera się on na psychoterapii grupowej, psychoedukacji, warsztatach rozwoju umiejętności, ale także na indywidualnych konsultacjach. Grupa terapeutyczna ma wpływ szczególnie na osoby, które ze względu na swoje uzależnienia i problemy zostały odizolowane od społeczności. Dodatkowo daje możliwość uzyskania informacji zwrotnej od innych i zrozumienie tego, że są także inni, którzy borykają się z podobnymi problemami do naszych. Można podzielić się swoimi historiami z innymi i poczuć się wysłuchanym. Cena wykonywanych świadczeń zdrowotnych zaczyna się od 6000 zł, cena nie zawiera zakwaterowania i wyżywienia która różni się w zależności od długości pobytu.

SOZO – greckie słowo, na podstawie którego przetłumaczono słowo zbawienie, oznacza uzdrowienie, uwolnienie i powodzenie.

Tym właśnie jest ośrodek leczenia uzależnień Wyspa SOZO, w którym znajdziesz profesjonalną diagnozę, wiedzę, a przede wszystkim skuteczną pomoc, by móc zmienić w życiu to, co przeszkadza Ci w osiągnięciu zdrowia i szczęścia.

W naszym ośrodku znajdą pomoc osoby zmagające się z uzależnieniami od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze) oraz z uzależnieniami behawioralnymi (hazard etc.).

PRACA TERAPEUTYCZNA ŁĄCZY I WYKORZYSTUJE RÓŻNE PODEJŚCIA TEORETYCZNE TJ.:
 • podejście behawioralno-poznawcze, którego przedmiotem oddziaływań terapeutycznych są specyficzne deficyty umiejętności, zaburzenia tożsamości, destrukcyjne nawyki, struktura poznawcza podtrzymująca używanie;
 • podejście skoncentrowane na rozwiązaniu, wspierające wydobywanie zasobów pacjenta, konstruowanie realnych planów na przyszłość, odbudowanie poczucia sprawczości i kompetencji;
 • dialog motywujący, wspierający autonomię pacjenta, jego zdolność do samokierowania, a także wzbudzający i podtrzymujący motywację do zmiany;
PODSTAWOWYM CELEM PROGRAMU PODSTAWOWEGO JEST POPRAWA FUNKCJONOWANIA PSYCHOSPOŁECZNEGO PACJENTÓW, POPRZEZ:
 • uzyskanie wiedzy na temat uzależnienia,
 • identyfikację pacjenta ze swoim uzależnieniem, problemami wynikającymi z używania,
 • zapewnienie warunków dających poczucie bezpieczeństwa i dyskrecji, sprzyjających dostrzeganiu i rozwijaniu wewnętrznej motywacji do rozwoju, zmianie destrukcyjnych schematów funkcjonowania,
 • uświadomienie nieskutecznych sposobów rozwiązywania problemów nasilających i utrwalających kryzys,
 • wydobywanie zasobów i wskazywanie mocnych stron u pacjenta, dawanie nadziei na zmianę,
 • rozwijanie empatii, budowanie relacji opartych na szacunku i akceptacji,
 • pomoc w przejmowaniu odpowiedzialności za proces terapii, jak i swoje postępowanie,
 • inspirowanie i pomoc w odnajdywaniu alternatywnych form spędzania czasu wolnego, kompleksowego dbania o zdrowie i rozwój,
 • planowanie dalszego procesu zdrowienia.
PONADTO DALSZA PRACA TERAPEUTYCZNA UKIERUNKOWANA JEST NA:
 • rozwijanie umiejętności intrapsychicznych i interpersonalnych,
 • budowanie pozytywnej wizji przyszłości i samego siebie,
 • pogłębianie motywacji do samorozwoju,
 • naukę nowych umiejętności, rozwój zainteresowań,
 • radzenie sobie z napięciem,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji w akceptowalny sposób,
 • konkretyzowanie działań mających podtrzymywać zmianę po opuszczeniu Ośrodka.
Pomóż sobie, walcz o swoje zdrowie.

Zadbaj o siebie, Twoich przyjaciół i rodzinę.

Zadzwoń do nas!
884 831 831
Zadzwoń Napisz