Terapia stacjonarna

 1. Strona główna
 2. /
 3. Oferta
 4. /
 5. Terapia stacjonarna

Program terapii „Wyspy Sozo” oparty jest na modelu uwzględniającym perspektywę rozwojową, tzn. szereg czynników psychologicznych, społecznych i biologicznych, które wpływają na rozwój uzależnienia i występują w niepowtarzalnej kombinacji u każdego pacjenta.

Stacjonarna terapia w naszym ośrodku trwa 28 dni z możliwością przedłużenia. Opiera się ona na psychoterapii grupowej, psychoedukacji, warsztatach rozwoju umiejętności, ale także na indywidualnych konsultacjach. Grupa terapeutyczna ma charakter otwarty, co ma wpływ szczególnie na osoby, które ze względu na swoje uzależnienia i problemy zostały odizolowane od społeczności. Dodatkowo grupa daje możliwość uzyskania informacji zwrotnej od innych i czerpania wiedzy od siebie nawzajem.

Na początku terapii dokonywana jest diagnoza, która określa stopień uzależnienia i ma ona pomóc w wyznaczeniu celów i obszarów pracy terapeutycznej. Diagnoza uwzględnia także historię życia pacjenta i jego biologię.

Dodatkowo w naszym ośrodku co tydzień odbywają się spotkania grupy wsparcia dla osób uzależnionych oraz spotkania AA, które pozwalają zrozumieć, że są także inni, którzy borykają się z podobnymi problemami do naszych. Można podzielić się swoimi historiami i poczuć się wysłuchanym i zrozumianym. Grupy wsparcia bardzo dobrze funkcjonują i stanowią dodatkową formę terapii.

W ramach 4 tygodniowej terapii zapewniamy:

 • 130 godzin terapii grupowej w miesiącu
 • bezpłatne badania laboratoryjne- morfologia, biochemia, profil wątrobowy
 • Konsultacja psychiatryczna (w razie potrzeby)
 • Konsultacja lekarska (w razie potrzeby)
 • Spotkania grupy AA (co sobotę)
 • Czas na odwiedziny bliskich
 • Posiłki gotowane i podawane na miejscu (śniadania, obiady i kolacje)
 • Dodatkowe wyżywienie w postaci jogurtów, musli etc.
 • Nieograniczony dostęp do kawy z ekspresu, herbaty i wody
 • Zwolnienie chorobowe L4
 • Siłownia, tenis stołowy, piłkarzyki oraz bilard na terenie ośrodka
 • Indywidualny plan terapii (IPT)
 • Zajęcia psychoedukacyjne oraz warsztatowe z zakresu radzenia sobie z głodem, wyzwalaczy zewnętrznych i wewnętrznych, nawrotów i wiele innych
 • Trening Asertywnych Zachowań Abstynenckich (TAZA)
 • Program HALT i 24h
 • Filmy terapeutyczne wspomagające terapię
 • Spotkania z trzeźwiejącymi alkoholikami i narkomanami którzy czynnie uczestniczą w ruchach AA i NA

Praca terapeutyczna łączy i wykorzystuje różne podejścia teoretyczne tj.:

 • podejście behawioralno-poznawcze, którego przedmiotem oddziaływań terapeutycznych są specyficzne deficyty umiejętności, zaburzenia tożsamości, destrukcyjne nawyki, struktura poznawcza podtrzymująca używanie;
 • podejście skoncentrowane na rozwiązaniu, wspierające wydobywanie zasobów pacjenta, konstruowanie realnych planów na przyszłość, odbudowanie poczucia sprawczości i kompetencji;
 • dialog motywujący, wspierający autonomię pacjenta, jego zdolność do samokierowania, a także wzbudzający i podtrzymujący motywację do zmiany;

Podstawowym celem programu podstawowego jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego pacjentów, poprzez:

 • uzyskanie wiedzy na temat uzależnienia,
 • identyfikację pacjenta ze swoim uzależnieniem, problemami wynikającymi z używania,
 • zapewnienie warunków dających poczucie bezpieczeństwa i dyskrecji, sprzyjających dostrzeganiu i rozwijaniu wewnętrznej motywacji do rozwoju, zmianie destrukcyjnych schematów funkcjonowania,
 • uświadomienie nieskutecznych sposobów rozwiązywania problemów nasilających i utrwalających kryzys,
 • wydobywanie zasobów i wskazywanie mocnych stron u pacjenta, dawanie nadziei na zmianę,
 • rozwijanie empatii, budowanie relacji opartych na szacunku i akceptacji,
 • pomoc w przejmowaniu odpowiedzialności za proces terapii, jak i swoje postępowanie,
 • inspirowanie i pomoc w odnajdywaniu alternatywnych form spędzania czasu wolnego, kompleksowego dbania o zdrowie i rozwój,
 • planowanie dalszego procesu zdrowienia.

Ponadto dalsza praca terapeutyczna ukierunkowana jest na:

 • rozwijanie umiejętności intrapsychicznych i interpersonalnych
 • budowanie pozytywnej wizji przyszłości i samego siebie
 • pogłębianie motywacji do samorozwoju
 • naukę nowych umiejętności, rozwój zainteresowań
 • radzenie sobie z napięciem
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji w akceptowalny sposób
 • konkretyzowanie działań mających podtrzymywać zmianę po opuszczeniu Ośrodka
Pomóż sobie, walcz o swoje zdrowie.

Zadbaj o siebie, Twoich przyjaciół i rodzinę.

Zadzwoń do nas