Odwyk narkotykowy

 1. Strona główna
 2. /
 3. Oferta
 4. /
 5. Odwyk narkotykowy

Odwyk narkotykowy stanowi kluczowy element w procesie leczenia uzależnienia od narkotyków. To kompleksowa podróż, która wymaga determinacji, wsparcia i profesjonalnej opieki, a także zrozumienia głębokich przyczyn uzależnienia. Ten proces nie tylko pomaga w odzyskaniu kontroli nad życiem, ale również w nauczeniu się nowych, zdrowych sposobów radzenia sobie ze stresem i emocjami. Ważną rolę odgrywa tutaj indywidualne podejście do każdego pacjenta, uwzględniające jego unikalne potrzeby i historię życia, co jest kluczowe dla skutecznego i trwałego wyzdrowienia.

Co to jest odwyk narkotykowy?

Odwyk narkotykowy to proces leczenia uzależnienia od narkotyków, który ma na celu nie tylko odstawienie substancji, ale również wsparcie psychiczne i fizyczne w drodze do trwałej trzeźwości. To kompleksowa terapia, która obejmuje zarówno aspekty medyczne, jak i psychologiczne, zapewniając osobom uzależnionym narzędzia niezbędne do pokonania uzależnienia i powrotu do zdrowego, produktywnego życia.

Jak przebiega leczenie narkomanii? 3 etapy

Leczenie narkomanii zazwyczaj obejmuje trzy główne etapy, które wyróżniliśmy poniżej:

1. Detoksykacja

Detoksykacja polega na bezpiecznym usunięciu narkotyków z organizmu, często z użyciem leków łagodzących objawy odstawienia. Ten etap przeprowadzany jest pod ścisłą kontrolą medyczną, ponieważ odstawienie narkotyków może wywołać szereg nieprzyjemnych, a nawet niebezpiecznych objawów zespołu odstawiennego.

W zależności od rodzaju i stopnia uzależnienia, lekarze mogą zastosować leki łagodzące te objawy, co pomaga pacjentowi bezpiecznie przejść przez ten trudny okres. Detoksykacja jest pierwszym krokiem do oczyszczenia ciała, co jest niezbędne do dalszej terapii i powrotu do zdrowia.

2. Rehabilitacja

Rehabilitacja to etap, w którym pacjenci uczą się radzić sobie z uzależnieniem, identyfikują przyczyny swojego zachowania i rozwijają nowe, zdrowe nawyki. Celem rehabilitacji jest zrozumienie przyczyn uzależnienia, nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami bez sięgania po narkotyki, oraz rozwijanie zdrowych nawyków i strategii, które pomagają w utrzymaniu trzeźwości. Ten etap często obejmuje także pracę nad odbudowaniem relacji z rodziną i bliskimi, które mogły zostać zniszczone przez uzależnienie.

3. Utrzymanie trzeźwości

Utrzymanie trzeźwości to ostatni etap, który skupia się na zapobieganiu nawrotom i budowaniu trwałego, zdrowego stylu życia. W tym okresie pacjenci kontynuują pracę nad swoim rozwojem osobistym, uczestnicząc w grupach wsparcia lub kontynuując terapię indywidualną i/lub grupową. Ważnym aspektem jest także rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, presją i innymi wyzwaniami, które mogą pojawić się po powrocie do codziennego życia. Dla wielu osób utrzymanie trzeźwości jest długotrwałym procesem, wymagającym stałego zaangażowania i wsparcia.

Jakie są metody leczenia uzależnienia od narkotyków?

Metody leczenia uzależnienia od narkotyków są różnorodne i zależą od indywidualnych potrzeb pacjenta. Najpopularniejsze z nich wyróżniliśmy poniżej.

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to forma terapii skoncentrowana na zmianie negatywnych wzorców myślenia i zachowania, które przyczyniają się do uzależnienia. CBT pomaga pacjentom rozpoznawać i radzić sobie z sytuacjami wyzwalającymi chęć sięgnięcia po narkotyki, rozwija umiejętności radzenia sobie ze stresem i pomaga w budowaniu zdrowszych nawyków życiowych.

Terapia grupowa

Terapia grupowa to metoda, która polega na uczestnictwie w spotkaniach grupowych, gdzie osoby zmagające się z uzależnieniem mogą dzielić się swoimi doświadczeniami i wsparciem. Terapia grupowa oferuje poczucie wspólnoty i zrozumienia, pomaga w nauce radzenia sobie z uzależnieniem i oferuje perspektywy innych osób, które przechodzą przez podobne trudności.

Programy 12 kroków

Popularnym przykładem jest Anonimowi Alkoholicy, ale istnieją także specyficzne warianty dla osób uzależnionych od narkotyków. Programy te skupiają się na duchowym rozwoju i przyjęciu serii kroków w celu przezwyciężenia uzależnienia, w tym przyznania się do problemu, poszukiwania pomocy wyższej siły i naprawy wyrządzonych szkód.

Leczenie farmakologiczne

W niektórych przypadkach mogą być stosowane leki, które pomagają w łagodzeniu objawów odstawienia, redukcji chęci do sięgnięcia po narkotyki lub leczeniu towarzyszących problemów, takich jak depresja lub lęk. Leki te muszą być ściśle kontrolowane i stosowane pod nadzorem medycznym.

Terapie wspierające

W ramach metod leczenia uzależnień od narkotyków wyróżniamy 2 terapie wspierające – mindfulness oraz terapia artystyczna.

W przypadku techniki „Mindfulness” to technika, która skupia się na uważności i byciu obecnym w chwili. Pomaga to w radzeniu sobie z negatywnymi myślami i emocjami, które mogą prowadzić do uzależnienia. Z kolei terapia artystyczna umożliwia wyrażanie emocji i przemyśleń poprzez sztukę, co może być pomocne w procesie leczenia. Działania takie jak malowanie, rysowanie czy rzeźbienie mogą pomóc w wyrażaniu uczuć, które trudno wyrazić słowami.

Jak długo trwa odwyk narkotykowy?

Długość odwyku narkotykowego faktycznie różni się w zależności od wielu indywidualnych czynników. Poniżej znajduje się bardziej szczegółowe omówienie tych aspektów.

 • Rodzaj narkotyku: Niektóre substancje, takie jak opioidy czy benzodiazepiny, mogą wywoływać silniejsze i dłuższe objawy odstawienia w porównaniu do innych narkotyków. Na przykład, odwyk od heroiny może być bardziej złożony i długotrwały niż odwyk od marihuany.
 • Długość i intensywność uzależnienia: Im dłużej i intensywniej osoba używała narkotyków, tym proces odwyku może być dłuższy. Długotrwałe uzależnienie często wiąże się z głębszymi zmianami w funkcjonowaniu mózgu i może wymagać dłuższego czasu na odzyskanie równowagi psychicznej i fizycznej.
 • Indywidualne potrzeby pacjenta: Każdy pacjent jest inny i może wymagać indywidualnie dostosowanego podejścia. Na przykład, osoby z dodatkowymi problemami psychicznymi, takimi jak depresja czy zaburzenia lękowe, mogą potrzebować dodatkowego czasu i wsparcia w trakcie odwyku.
 • Metody leczenia: Różne programy terapeutyczne mogą mieć różną długość. Krótsze programy mogą trwać od kilku tygodni do miesiąca, natomiast długoterminowe programy stacjonarne mogą trwać od kilku miesięcy do roku, a czasami nawet dłużej.
 • Wsparcie po zakończeniu intensywnej terapii: Odwyk to nie tylko czas spędzony w programie leczenia, ale także długoterminowe wsparcie po jego zakończeniu. Może to obejmować regularne spotkania terapeutyczne, udział w grupach wsparcia czy kontynuowanie terapii poznawczo-behawioralnej.
 • Środowisko i wsparcie społeczne: Powrót do zdrowia może być przyspieszony lub opóźniony w zależności od środowiska, w którym pacjent wraca po odwyku. Stabilne, wspierające środowisko może przyczynić się do szybszego powrotu do zdrowia, podczas gdy środowisko pełne stresu i narażone na wyzwalacze może wydłużyć proces leczenia.

Gdzie szukać wsparcia w leczeniu narkomanii?

Wsparcie w leczeniu narkomanii można znaleźć w specjalistycznych ośrodkach odwykowych, poradniach zdrowia psychicznego, grupach wsparcia takich jak Anonimowi Narkomani, a także u profesjonalistów zajmujących się terapią uzależnień. Ważne jest, aby szukać pomocy w miejscach, które oferują indywidualne podejście do leczenia, dostosowane do specyficznych potrzeb i okoliczności każdego pacjenta.

W poszukiwaniu wsparcia w leczeniu narkomanii miejscem, które zasługuje na szczególną uwagę, jest Ośrodek Wyspa SOZO. Ten specjalistyczny ośrodek odwykowy zapewnia kompleksową pomoc osobom borykającym się z problemem uzależnienia od narkotyków. W Ośrodku Wyspa SOZO kładzie się duży nacisk na indywidualne podejście do każdego pacjenta, co pozwala na dopasowanie procesu terapeutycznego do osobistych potrzeb i okoliczności życiowych osób w terapii.

Ośrodek oferuje również szeroki zakres usług, w tym profesjonalne poradnictwo, terapie grupowe, jak również wsparcie w procesie detoksykacji i rehabilitacji.

Pomóż sobie, walcz o swoje zdrowie.

Zadbaj o siebie, Twoich przyjaciół i rodzinę.

Zadzwoń do nas
Zadzwoń do nas!
884 831 831
Zadzwoń Napisz