Oferta

Poznaj naszą ofertę

Terapia w Wyspie SOZO

Program terapii „Wyspy Sozo” oparty jest na modelu uwzględniającym perspektywę rozwojową, tzn. szereg czynników psychologicznych, społecznych i biologicznych, które wpływają na rozwój uzależnienia i występują w niepowtarzalnej kombinacji u każdego pacjenta.

Generuje to indywidualne podejście do pracy z pacjentem, który przy wsparciu i pomocy terapeuty sam decyduje o celu terapii.

Program podstawowy w naszym ośrodku trwa 28 dni. Pełny cykl natomiast trwa 6 tygodni. Opiera się on na psychoterapii grupowej, psychoedukacji, warsztatach rozwoju umiejętności, ale także na indywidualnych, regularnych konsultacjach. Grupa terapeutyczna ma charakter otwarty, co ma wpływ szczególnie na osoby, które ze względu na swoje uzależnienia i problemy zostały odizolowane od społeczności. Dodatkowo daje możliwość uzyskania informacji zwrotnej od innych i czerpania z siebie nawzajem. 

Na samym początku terapii dokonywana jest diagnoza, która określa stopień uzależnienia i na tej podstawie proponowane są adekwatne formy oddziaływań terapeutycznych. Diagnoza jest bardzo istotna i przeprowadzana w rzetelny sposób. Ma ona pomóc w wyznaczeniu celów i obszarów pracy terapeutycznej. Diagnoza uwzględnia także historię życia pacjenta i jego biologię. Każdy pacjent jest pod stałą opieką lekarzy i w każdej chwili ma możliwość rozmowy i konsultacji. Na naszej wyspie każda osoba dostaje indywidualne wsparcie i pomoc. 

Po dwóch tygodniach pobytu w naszym ośrodku możliwa jest terapia dla rodzin. Uzależniona rodzina to taka, w której jest jakikolwiek problem uzależnieniowy. Zachowanie i choroba jednej osoby ma wpływ na funkcjonowanie całej rodziny i jest problemem dla wszystkich. Wszystkie uzależnienia od alkoholizmu, hazardu, pracoholizmu po uzależnienie od narkotyków ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania całej rodziny. Wtedy często dochodzi do pojawienia się kryzysów, spada poczucie bezpieczeństwa i odczuwania wsparcia. Pojawiają się problemy z funkcjonowaniem i odnalezieniem się w codziennym życiu. Zarówno jeśli chodzi o osobę uzależnioną jak i członków rodziny. W takich sytuacjach często dochodzi do współuzależnienia partnera lub osób bliskich.  

Dodatkowo w naszym ośrodku co tydzień odbywają się spotkania grupy wsparcia dla osób uzależnionych oraz spotkania AA. Psychoterapia grupowa ma wiele zalet. Przede wszystkim jest zrozumienie tego, że są także inni, którzy borykają się z podobnymi problemami do naszych. Można podzielić się swoimi historiami z innymi i poczuć się wysłuchanym. Ponadto terapie w grupach pozwalają na otwarcie się przed innymi i powolne przyzwyczajanie się do życia w społeczeństwie. Dzięki temu można również polepszyć jakość relacji z innymi ludźmi. Grupy wsparcia bardzo dobrze funkcjonują i stanowią doskonałą formę wsparcia. 

Nigdy nie zmuszamy pacjentów do konieczności pozostania do końca cyklu. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że niezwykle piękna okolica nie pozwala rozstać się po krótkim czasie. Krajobraz i otaczająca natura ma ogromnie kojący wpływ na pobyt w ośrodku leczenia uzależnień. Nasz ośrodek położony jest z dala od zatłoczonego miasta i ogromnych budynków. Wsparcie naszych terapeutów oraz zakwaterowanie w malowniczej okolicy z pewnością przyczyni się do poprawy samopoczucia i chęci radzenia sobie z uzależnieniem. Poza tarasami widokowymi, altanką z widokiem na rzekę i miejscami do grillowania, na terenie ośrodka znajdują się również: biblioteka, stół bilardowy i siłownia. Po zajęciach i terapiach można spędzić aktywnie czas lub odpocząć w wyjątkowej scenerii. 

Cena wykonywanych świadczeń zdrowotnych zaczyna się od 6,300 zł, cena nie zawiera zakwaterowania i wyżywienia która się różni w zależności od długości pobytu.

Praca terapeutyczna łączy i wykorzystuje różne podejścia teoretyczne tj.:

 • podejście behawioralno-poznawcze, którego przedmiotem oddziaływań terapeutycznych są specyficzne deficyty umiejętności, zaburzenia tożsamości, destrukcyjne nawyki, struktura poznawcza podtrzymująca używanie;
 • podejście skoncentrowane na rozwiązaniu, wspierające wydobywanie zasobów pacjenta, konstruowanie realnych planów na przyszłość, odbudowanie poczucia sprawczości i kompetencji;
 • dialog motywujący, wspierający autonomię pacjenta, jego zdolność do samokierowania, a także wzbudzający i podtrzymujący motywację do zmiany;

Program podstawowy trwa 4 tygodnie i opiera się na psychoterapii grupowej, regularnych konsultacjach indywidualnych, psychoedukacji oraz warsztatach rozwoju umiejętności. Grupa terapeutyczna ma charakter otwarty. Na początku terapii dokonywana jest diagnoza określająca stopień uzależnienia, na której podstawie proponowane są adekwatne formy oddziaływań terapeutycznych.

Podstawowym celem programu podstawowego jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego pacjentów, poprzez:

 • uzyskanie wiedzy na temat uzależnienia,
 • identyfikację pacjenta ze swoim uzależnieniem, problemami wynikającymi z używania,
 • zapewnienie warunków dających poczucie bezpieczeństwa i dyskrecji, sprzyjających dostrzeganiu i rozwijaniu wewnętrznej motywacji do rozwoju, zmianie destrukcyjnych schematów funkcjonowania,
 • uświadomienie nieskutecznych sposobów rozwiązywania problemów nasilających i utrwalających kryzys,
 • wydobywanie zasobów i wskazywanie mocnych stron u pacjenta, dawanie nadziei na zmianę,
 • rozwijanie empatii, budowanie relacji opartych na szacunku i akceptacji,
 • pomoc w przejmowaniu odpowiedzialności za proces terapii, jak i swoje postępowanie,
 • inspirowanie i pomoc w odnajdywaniu alternatywnych form spędzania czasu wolnego, kompleksowego dbania o zdrowie i rozwój,
 • planowanie dalszego procesu zdrowienia.

Pacjenci mają możliwość uczestniczenia w rozszerzonym programie terapii trwającym 6 tygodni. Wówczas, poza programem przewidzianym w trybie podstawowym, realizują zadania i cele, które wspólnie z terapeutą wyznaczają sobie na ten czas. Uczestniczą przy tym w warsztatach i treningach umiejętności psychospołecznych, których różnorodność i wielość uniemożliwia uczestnictwo we wszystkich zajęciach podczas 4-tygodniowego pobytu.

Ponadto dalsza praca terapeutyczna ukierunkowana jest na:

 • rozwijanie umiejętności intrapsychicznych i interpersonalnych,
 • budowanie pozytywnej wizji przyszłości i samego siebie,
 • pogłębianie motywacji do samorozwoju,
 • naukę nowych umiejętności, rozwój zainteresowań,
 • radzenie sobie z napięciem,
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji w akceptowalny sposób,
 • konkretyzowanie działań mających podtrzymywać zmianę po opuszczeniu Ośrodka.
Pomóż sobie, walcz o swoje zdrowie.

Zadbaj o siebie, Twoich przyjaciół i rodzinę.

Ważne: Użytkowanie strony oznacza zgodę na używanie plików Cookies i innych technologii. Więcej w polityce prywatności