Nowoczesne formy terapii

Myśli, emocje i zachowania to przestrzeń, w której pojawiają się patologie prowadzące do wystąpienia zachowań ryzykownych i uzależnień. Myśl generuje emocje, ta wpływa na zachowanie lub jego brak, tak przedstawia się podstawowy schemat zależności w obszarze psychologii człowieka.

Model ten został opracowany w ramach terapii poznawczo behawioralnej, która jest jedną z najskuteczniejszych metod leczenia zaburzeń psychicznych. Pierwotnie skierowana na leczenie depresji doskonale odnalazła się w innych wymiarach psychopatologii. Fundamentalnym założeniem teoretycznym terapii poznawczo behawioralnej (CBT) jest przekonanie o tym, że poprzez zmianę dezadaptacyjnego sposobu myślenia można uzyskać zmianę nastroju i zachowania. Psychoterapeuta posługuje się paletą technik i oddziaływań psychologicznych mających na celu diagnozę danego problemu, a następnie wdrożenie postępowania prowadzącego do wyleczenia. Techniki te oparte są na pomocy pacjentowi w weryfikacji własnych wzorców myślenia i przekonań, które prowadzą do rozwoju nieadaptacyjnych zachowań i emocji. Zatem terapeuta pomaga w sformułowaniu błędów w myśleniu poprzez analizę tzw. myśli automatycznych (jest to jedno z podstawowych pojęć tej modalności).

”Myśl automatyczna” o ładunku emocjonalnym ujemnym prowadzi do pogorszenia nastroju, stąd też stała się celem pracy terapeutycznej. CBT dodatkowo zakłada, że różnorodne sposoby reagowania myślami, uczuciami i zachowaniami zostały wyuczone w trakcie życia jednostki, co za tym idzie, możliwe jest ich oduczenie lub nauczenie nowych.

W naszej pracy terapeutycznej nie ograniczamy się jedynie do CBT. Podejście integracyjne łączące w sobie różnorodne techniki m.in., z pogranicza psychologii psychodynamicznej, systemowej czy wspomnianej już poznawczo behawioralnej to jeden z podstawowych rodzajów oddziaływania na pacjenta. Podejście holistyczne ma nam zapewnić najlepsze warunki do skutecznej walki z uzależnieniem.

Terapeutyczne zastosowanie aktywności fizycznej

Jak głosi przysłowie „sport to zdrowie” i oczywiście zgadzamy się z tym, pamiętając, że wszystko ma swoje określone ramy i odpowiednie „dawki”. Racjonalnie stosowany wysiłek fizyczny, poza tym, że poprawia kondycję, ma wiele pozytywnych aspektów, również terapeutycznych. Zwiększenie poziomu beta endorfin, serotoniny, poprawa wydolności układu krążenia krwi to jedne z wielu pozytywów płynących z uprawiania sportu.

Bardzo istotną formą leczenia zaburzeń emocjonalnych jest tzw. praca z ciałem, opartą o pogląd mówiący, że wszelkie blokady w ciele są niejako odbiciem wewnętrznych konfliktów, trudności i przeżyć. Zdarza się, że osoba cierpiąca z powodu dolegliwości psychicznych nie jest w stanie odczytywać sygnałów płynących ze swojego wnętrza, jedyne czego doświadcza to napięcie i złość lub przygnębienie i apatia. Jeżeli jednostka nie posiada kontaktu ze swoim ciałem i nie jest w stanie dopuścić płynących z niego wrażeń, to z biegiem czasu coraz silniej izoluje się od swoich emocji i potrzeb.

Do podstawowych technik pracy z ciałem należą ćwiczenia z oddechem, mające poprawić ekspresję ciała, kontakt z poszczególnymi jego elementami, ugruntowanie i oddychanie. Ogólnorozwojowe, wzmacniające ćwiczenia fizyczne, mają wyposażyć pacjenta w poczucie stabilności oraz wykształcić w nim poczucie kontroli i sprawczości nad ciałem, a w konsekwencji całym życiem. Ponadto ćwiczenia oddechowe dostarczają organizmowi odpowiedniej ilości tlenu, co skutkuje podniesieniem poziomu energii. Powyższe metody przyczyniają się do odzyskania witalności, co korzystnie wpływa na jakość życia.

Wykorzystanie analizy tętna

Jednym z naszych autorskich sposobów pracy i diagnozy w obszarze zaburzeń emocjonalnych jest analiza tętna wykonywana za pomocą pulsoksymetru. Układ krążenia mocno związany z emocjami człowieka daje obraz swojego działania w metrycznym wymiarze liczby uderzeń serca na minutę. Nie da się ukryć, że w chwili przeżywania strachu wielu z nas odczuwa przyspieszenie bicia serca. Nie tylko strach przyspiesza pracę mięśnia sercowego, inne emocje również mają wpływ na to jak szybko działa ten niesamowicie ważny mięsień.

Analiza pracy tętna polega na wykonywaniu pomiaru podczas rozmowy indywidualnej. Dokonujemy rozróżnienia na tętno emocjonalne i fizjologiczne, poszukując elementów potwierdzających nasze założenia wstępne. Obserwujemy amplitudę uderzeń na minutę w sytuacji prowadzenia odpowiednio zaplanowanej rozmowy. Rozróżniamy opis danej sytuacji życiowej pacjenta pod względem emocjonalnym i poszukujemy korelatów w częstości uderzeń mięśnia sercowego. Uwzględniamy przy tym zmienne zakłócające, które mogą istotnie wpływać na wynik badania. Analizę tętna zaliczamy do etapu pracy z ciałem na zasadzie feedback.

Dietoterapia

Ważnym etapem procesu leczenia jest zastosowanie odpowiedniej diety, czyli sposobu odżywiania się. Do dyspozycji mamy różne warianty, między innymi: przeciwdepresyjny, przeciwlękowy, wzmagający koncentrację, wariant mieszany, etc. Każdy plan dietetyczny układany jest indywidualnie w oparciu o standardowe zasady zdrowego żywienia. Dietetyk kliniczny w porozumieniu z psychologiem klinicznym na podstawie wywiadu omawiają i ustalają funkcjonalny plan dietetyczny, który będzie realizowany przez pacjenta. Tak na przykład, pod pojęciem diety przeciwdepresyjnej kryje się ponad standardowe wytyczne uzupełnienie jej w suplementy, które będą stymulowały organizm w kierunku zwiększenia wytwarzania podstawowego neuroprzekaźnika kojarzonego z pozytywnym nastrojem, czyli serotoniny.

Głównym zadaniem diety przeciwlękowej jest zaopatrzenie organizmu w kwasy omega, kwas gammaaminomasłowy z kolei podstawy diety poprawiającej koncentrację to głównie suplementy wpływające na krążenie mózgowe krwi tj., ginko biloba. Skorzystaj z terapii w Wyspie SOZO – skontaktuj się już dziś!

Podobne wpisy

Zadzwoń do nas!
884 831 831
Zadzwoń Napisz