Jak leczyć uzależnienie

Jak leczyć uzależnienie?

Niezależnie od przedmiotu uzależnienia, każdy nałóg jest chorobą, którą należy leczyć z pomocą specjalistów. Chory w większości…

Niezależnie od przedmiotu uzależnienia, każdy nałóg jest chorobą, którą należy leczyć z pomocą specjalistów. Chory w większości wypadków nie jest w stanie sam sobie poradzić z tym problemem, zwłaszcza, gdy początkowo neguje jego istnienie. W całym procesie bardzo ważne jest wsparcie najbliższych osób, które będą motywacją do wytrzymania w abstynencji. Istnieje wiele metod leczenia uzależnień, które wybierane są w zależności od problemu i jego skali oraz kilku innych czynników. Najbardziej skuteczne są jednak terapie prowadzone w ośrodkach zamkniętych, które przeprowadzane są kompleksowo i wielotorowo. Taki rodzaj leczenia daje największą skuteczność i przyspiesza powrót do zdrowia. 

Jak leczyć uzależnienia?

Uzależnienie może objawiać się różnymi symptomami, w zależności od rodzaju nałogu. Zwykle jako pierwsze można zauważyć zmiany nastrojów, które są zależne od dostępności czynnika uzależniającego, stosowanie mechanizmów obronnych, dostosowywanie planu dnia oraz zaniedbywanie obowiązków na rzecz zaspokojenia swojej potrzeby, dezorientacja, brak kontroli nad swoim zachowaniem oraz zespół abstynencyjny. 

Leczenie uzależnienia ma na celu oczyszczenie organizmu z toksyn, przywrócenie mu równowagi, zmniejszenie bądź zaprzestanie przyjmowania substancji psychoaktywnych lub destrukcyjnych zachowań, a także reedukację i resocjalizację. Detoksykacja dotyczy jedynie osób przyjmujących substancje psychoaktywne, jak alkohol, narkotyki czy dopalacze. Leczeniu mogą podlegać wszystkie uzależnienia, fizyczne i psychiczne. Do najczęściej wykorzystywanych rodzajów terapii i uzależnienia zaliczyć można: terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach, reprogramming, treningi umiejętności, psychoterapię indywidualną, psychoterapię grupową oraz psychoedukację.

Najskuteczniejsze są terapie prowadzone w zamkniętych ośrodkach leczenia, jednak nie jest to jedyna stosowana metoda. Mogą być przeprowadzane także w państwowych oraz prywatnych ośrodkach uzależnień, państwowych poradniach z terapią grupową, prywatnych poradniach z terapią grupową, jako terapia indywidualna i jako spotkania wspólnot – na przykład AA czy NA. Wybór odpowiedniego trybu powinien być poprzedzony konsultacją i diagnozą postawioną przez specjalistę. Od tego może zależeć powodzenie leczenia. Chory musi mieć świadomość, iż z uzależnienia nie da wyjść się samemu. Zwłaszcza terapie grupowe mogą stać się pomocne, gdy uzależniony zobaczy, że nie jest samotny ze swoim problemem, pozna inne historie podobne do swojej i zrozumie swój problem. Spotkania wspólnot są zaś bardzo dobrą formą wsparcia już po zakończeniu cyklu terapeutycznego.

Jak leczyć uzależnienie?

Jakie są przyczyny uzależnień?

Uzależnić można się dosłownie od wszystkiego – od przeróżnych substancji, zachowań, a nawet uczuć. Istnieje cienka granica pomiędzy rozpoczęciem nałogu, a zwykłą przyjemnością. Uzależnienie to choroba, która jest nabytym stanem zaburzenia zdrowia psychicznego oraz fizycznego. Prowadzi do okresowego lub stałego przymusu zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej lub wykonywania określonej czynności.

Ogólnie można podzielić uzależnienia na fizjologiczne, psychiczne i społeczne. Pierwsze z nich to bardzo silna, nabyta potrzeba przyjmowania danej substancji, początkowo wywołującej przyjemność. Substancjami uzależniającymi mogą być: nikotyna, benzodiazepiny, alkohol, sterydy, opioidy czy barbiturany. Po odstawieniu tego środka rozpoczynają się objawy zespołu abstynencyjnego. Dla jego złagodzenia można zastosować detoksykację, usuwającą toksyny z organizmu i uzupełniającą go o najważniejsze witaminy i mikroelementy. Może zostać wskazane również wspomaganie leczeniem farmakologicznym, które zapobiegnie negatywnym efektom zespołu odstawiennego. W przypadku narkotyków, uzależnienie może dotyczyć także sfery psychicznej. Nie jest możliwe wystąpienie uzależnienia fizycznego bez psychicznego, ale sytuacja odwrotna jest często spotykana. 

Uzależnienie psychiczne to również nabyte i niepohamowane poczucie stałego przyjmowania danej substancji lub wykonywania czynności, nie powodując przy tym zmian fizjologicznych. Objawiać się może między innymi zobojętnieniem, osłabieniem woli, ciągłym poszukiwaniem czynnika uzależniającego, poczuciem winy, usprawiedliwianiem się, wzrostem tolerancji na działanie przyjmowanego środka, kompulsywną konsumpcją bądź też wykonywaniem konkretnych czynności. Do uzależnień psychicznych zaliczyć możemy między innymi masturbację i pornografię, pracoholizm, seksoholizm, hazard, Internet i gry komputerowe. 

Uzależnienia społeczne z kolei polegają na zażywaniu środków uzależniających pod wpływem społeczeństwa, panującej aktualnie mody lub chęci przynależności do pewnej grupy, na przykład rówieśniczej. Tego typu zachowania najczęściej można zaobserwować u młodych ludzi, którzy chcą odnaleźć się w nowym środowisku, być zauważane i doceniane , nie czuć się odtrącone przez nowych znajomych oraz chcą zaimponować innym. Sięgają po zakazane substancje również w sytuacjach, gdy nie mogą znaleźć zrozumienia u rodziców lub nie potrafią poradzić sobie z jakimś problemem.

Podobne wpisy