Jak zostać terapeutą uzależnień?

Jak zostać terapeutą uzależnień?

Uzależnienia są nierozłącznie związane z zaburzeniami fizycznymi i psychicznymi i wymagają specjalistycznego leczenia. W wyjściu z różnego rodzaju nałogów np.: alkoholizmu, narkomanii, lekomanii, pracoholizmu pomaga terapeuta uzależnień, który najczęściej pracuje w ośrodku odwykowym.To trudna profesja i wymaga pewnych predyspozycji i cech, które są niezbędne w świadczeniu pomocy ludziom uzależnionym.

Jak zostać terapeutą uzależnień?

Czy każdy może zostać terapeutą uzależnień? Nie. Do wykonywania takiej pracy a dokładniej misji konieczne jest posiadanie nie tylko odpowiedniego wykształcenia, ale również odpowiedniego podejścia do osób z dużymi problemami. Najczęściej terapeutami zostają osoby, które skończyły studia psychologiczne, pedagogiczne, medyczne (różne specjalizacje). Ale to nie wszystko, aby wykonywać zadania terapeuty uzależnień należy skończyć kursy specjalistyczne zawodowe i szkolenia w zakresie uzależnień.

Dzięki zdobyciu wiedzy z zakresu pomocy psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych można stać się znawcą metod terapii i prowadzić zajęcia indywidualne i grupowe.Terapeuta uzależnień kończąc studia i odpowiednie kursy staje się certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Doświadczenie zawodowe zdobywane jest podczas pracy w poradniach i ośrodkach leczenia uzależnień. Absolwenci wydziałów lekarskich o kierunku psychiatria stają się terapeutami uzależnień diagnozując osoby uzależnione i otaczając ich opieką psychiatryczną. Specjaliści psychoterapii uzależnień prowadzą również psychoedukację oraz różne warsztaty umiejętności.

Jakie zadania realizuje terapeuta uzależnień?

Terapeuta uzależnień, na co dzień pracuje z osobami, które uzależniły się od: alkoholu, narkotyków, dopalaczy, leków, hazardu, zakupów, pracy, seksu, Internetu, komputera, telefonu, pornografii. Pomoc takiego specjalisty jest bardzo ważna i pomocna podczas wychodzenia z nałogu. Pomaga wrócić do normalnego życia i osiągnąć równowagę psychiczną. Podczas zajęć grupowych oraz indywidualnych terapeuta pomaga wytrwać w nowej rzeczywistości bez picia, narkotyków itp. Pacjent uczy się żyć na nowo, prowadzić odmienny styl życia, w którym nie ma już miejsca na nałogi.

Aby wykonywać takie czynności, trzeba być osobą pełną empatii, lubiącą ludzi i otwierającą się na problemy osób z uzależnieniami.Trzeba posiadać takie cechy charakteru jak: asertywność, cierpliwość i wytrwałość, ponieważ współpraca np. z narkomanem czy alkoholikiem może być trudna. Odporność na stres jest podstawą wykonywania tej pracy, ponieważ jest się stale narażonym na niepowodzenie terapii a tego nie można przenosić na grunt prywatny. Jest to także praca dająca dużo satysfakcji, ponieważ każde wyjście z nałogu jest sukcesem podopiecznego i terapeuty, którego misja się powiodła.

Czego uczą się terapeuci uzależnień na kursach zawodowych?

Podczas kursów specjalistycznych przyszli terapeuci uzależnień zdobywają wiedzę na temat różnych patologii społecznych, dysfunkcji w rodzinach, konsekwencjach uzależnień. A także zdobywają umiejętność wyboru odpowiedniej strategii terapeutycznej zarówno w terapii indywidualnej i grupowej. Po ukończeniu kursu zawodowego terapeuta posiada wiedzę na temat rodzajów substancji psychoaktywnych, co pozwala mu postępować według odpowiednich metod terapeutycznych, które są zależne od rodzaju uzależnienia.

Znaczenie pomocy udzielanej przez terapeutów uzależnień

Terapia uzależnień prowadzona przez dobrze przygotowanego specjalistę pomaga ludziom mającym problem z nadużywaniem różnych substancji oraz wykonującym różne szkodliwe dla ich zdrowia czynności. Bez względu na rodzaj uzależnienia celem pracy terapeuty jest uwolnienie takiej osoby od czynnika, który go uzależnił.Terapia przynosząca pozytywne rezultaty to taka, która pozwala pacjentowi ośrodka uzależnień powrócić do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.Terapeuta prowadzi zajęcia, które opierają się on na psychoterapii oraz psychoedukacji a także na warsztatach rozwoju umiejętności.

Praca terapeuty uzależnień wiąże się z takim podejściami jak:

  • Behawioralno-poznawcze, którego celem jest oddziaływanie na określone deficyty umiejętności, zaburzenia tożsamości a także niszczące pacjenta nawyki.
  • Koncentrowane się na rozwiązaniu problemów, omawianiu planów na przyszłość, odzyskaniu poczucia sprawczości i kompetencji.
  • Prowadzone są rozmowy motywujące, które wspierają zdolność osoby uzależnionej do samokierowania.

Kto może skorzystać z pomocy terapeuty uzależnień?

Osoby uzależnione od alkoholu oraz narkotyków takich jak np.: amfetamina, marihuana, heroina, kokaina mogą a nawet powinny skorzystać ze wsparcia terapeuty uzależnień. Również osoby nadużywające leków przeciwbólowych i nasennych stają najczęściej podopiecznymi terapeutów.Trzeba stwierdzić, że każde uzależnienie wymaga specjalistycznej pomocy, aby rozpocząć prawidłowe funkcjonowanie. Podczas pracy z profesjonalistą pacjent zaczyna rozumieć swój stan emocjonalny i zachowania, które mogą przyczynić się do ponownego nadużywania.Terapeuta pomoże zawalczyć o lepsze życie i cieszyć się dobrymi relacjami z rodziną, przyjaciółmi, podjąć pracę zawodową.

Podobne wpisy

Zadzwoń do nas!
884 831 831
Zadzwoń Napisz