Alkoholik w rodzinie - jak postępować?

Alkoholik w rodzinie – jak postępować?

W obliczu uzależnienia bliskiej osoby od alkoholu, wiele osób jest zagubionych, nie wiedząc, jak postępować w takiej…

W obliczu uzależnienia bliskiej osoby od alkoholu, wiele osób jest zagubionych, nie wiedząc, jak postępować w takiej sytuacji. Konieczne jest podjęcie szybkich działań, pamiętając o tym, że osoba cierpiąca na alkoholizm nie jest w stanie obiektywnie ocenić otaczającej rzeczywistości. Dlatego zwykła perswazja nie jest w stanie go przekonać do podjęcia odpowiednich działań.Trzeba szukać pomocy specjalistów, psychoterapeutów z ośrodka leczenia uzależnień, którzy mają fachową wiedzę na temat postępowania z alkoholikiem w rodzinie

Alkoholik w rodzinie jak postępować?

Jak radzić sobie z problemem alkoholizmu w rodzinie? W obliczu uzależnienia krewni muszą zrozumieć, że nie jest to zły nawyk, który można przezwyciężyć wysiłkiem woli. Jest to ciężka choroba przewlekła, którą można pokonać dopiero po pełnej i długotrwałej terapii. W przypadku alkoholizmu u osoby uzależnionej rozwija nie tylko uzależnienie fizyczne, ale także psychiczne. Dlatego zupełnie nie mają sensu ciągłe kłótnie mające na cele osiągnięcie abstynencji przez alkoholika. Osoba w stanie upojenia alkoholowego nie potrafi racjonalnie myśleć i nie widzi swojego problemu.

Ważne jest, aby przekonać trzeźwiejącego alkoholika do natychmiastowego zaprzestania picia i skorzystania z pomocy medycznej i terapii. Dopóki świadomie nie zdecyduje się na to, wszystkie metody leczenia są bez znaczenia. W końcu jest to problem psychologiczny, poradzą sobie z nim tylko terapeuci posiadający doświadczenie w walce z uzależnieniami. Pamiętaj, dopóki alkoholik nie zaakceptuje uzależnienia jako faktu, nic nie można zrobić. Dotarcie do świadomości alkoholika wymaga złożonej terapii, którą zapewnia ośrodek leczenia uzależnień, oferujący zajęcia indywidualne i grupowe.

Jak zachowywać się mieszkając z alkoholikiem?

Życie w rodzinie z alkoholikiem jest pełne problemów i cierpienia.Trzeba znaleźć w sobie siłę, aby nie stracić z nim kontaktu, jeśli tak się stanie, uratowanie go przed przeciwnościami losu będzie prawie niemożliwe. Jeśli członkowie rodziny stale spłacają jego długi, pomagają okłamywać pracodawców, nie zdają sobie sprawy z pełnego horroru swojej sytuacji, to do niczego nie doprowadzi. Alkoholik nie może sądzić, że będzie mógł ciągle pić, a najbliżsi będą wypełniać wszystkie obowiązki domowe.Taka osoba musi poczuć się odpowiedzialna. Jest to jedna z najskuteczniejszych metod docierania do jego umysłu, uczenia go samokontroli.To pierwszy krok w walce z uzależnieniem.

Kiedy uda się trafić do jego świadomości i zrozumienia uzależnienia, metody terapii będą naprawdę skuteczne. Oczywiście życie obok alkoholika nie jest łatwe. Ale jeśli celem jest uratowanie rodziny, nie należy pozostawiać go samego z uzależnieniem. Można mu pomóc, przekonując do skorzystania z profesjonalnej pomocy, najlepiej w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień, gdzie cała terapia trwa minimum miesiąc.Terapeuci wykazują indywidualne podejście do pracy z osobą uzależnioną, dlatego alkoholicy szybko zaczynają rozumieć cel takiej terapii.

Zalecenia terapeutów dotyczące postępowania z alkoholikiem w rodzinie

Eksperci od dawna pracują nad tym, jak najskuteczniej przezwyciężyć uzależnienie od alkoholu. Opracowali szereg zaleceń, jak postępować z alkoholikiem, porady psychologa mogą pomóc znaleźć wyjście z krytycznej sytuacji. Ważne! Trzeba nauczyć się odmawiać alkoholikowi. Nie wspierać go finansowo, nie odpowiadać na prowokacje i nie wierzyć w puste obietnice.

Ważne jest, aby nie reagować na szantaż, na który regularnie decydują się chroniczni alkoholicy. Za pomocą tych metod starają się poznać granice tego, co jest dozwolone, a także granice wytrzymałości rodziny. Niebezpiecznie jest zgadzać się na kompromisy, gdy osoba uzależniona mówi, że opuści rodzinę, jeśli nie wypije. Jeśli rodzina będzie stale spełniać jego żądania, poczuje się on pewnie i będzie myślał, że robi wszystko dobrze.

Współzależność w rodzinie alkoholika

Dla rodziny wciąż istnieje niebezpieczeństwo współzależności. Może się to zdarzyć, jeśli najważniejsze stają się problemy alkoholika, zapominając o wszystkim innym. Nie można porzucać pracy, przestać komunikować się z krewnymi i przyjaciółmi, porzucić hobby. W przeciwnym razie można być psychicznie zależnym od alkoholika. Członkowie rodziny stracą możliwość obiektywnej oceny otaczającej rzeczywistości. Przekonanie go o potrzebie leczenia stanie się znacznie trudniejsze. A bez leczenia odwykowego sytuacja rodzinna się nie zmieni. Ważne! Osoby uzależnione przebywające w ośrodku leczenia uzależnień są anonimowe, mają zapewnioną 100% dyskrecję.  

Ośrodek zapewnia terapię dla rodzin alkoholików, co jest niezwykle ważne. Sam uzależniony przechodzi efektywne leczenie odwykowe w postaci leczenia zaburzeń tożsamości, eliminowania destrukcyjnych nawyków. Podczas terapii psychoterapeuta potrafi wydobyć drzemiące w nim zasoby, dzięki czemu możliwe jest, rozpoczęcie budowania planów życiowych bez alkoholu. Alkoholicy zdobywają wiedzę na temat radzenia sobie z narastającym napięciem i uczą się postępowania jakie będzie im towarzyszyło po opuszczeniu ośrodka.

Praktyczne doświadczenie pokazuje, że połączenie indywidualnych i grupowych form pracy daje doskonałe rezultaty w walce z alkoholizmem. W grupach biorą udział ludzie, którzy już tę drogę przeszli, a teraz pomagają innym wytrzeźwieć. Kto szuka, znajdzie, w tym zarówno pomoc, jak i wyjście. Leczenie domowe nie przynosi rezultatów, trzeba pamiętać o tym, gdy w rodzinie jest alkoholik!

Podobne wpisy