Choroby psychiczne po odstawieniu alkoholu

Choroby psychiczne po odstawieniu alkoholu

Alkoholizm to uzależnienie od alkoholu etylowego. W pierwszej fazie choroby powstaje przywiązanie psychiczne: osoba okresowo odczuwa silną chęć picia, stopniowo traci kontrolę nad dawkami alkoholu. W stanie odurzenia jej nastrój może zmieniać się od euforii po depresję, ale nie ma wyraźnych zmian w psychice. Na drugim i trzecim etapie picie staje się potrzebą fizyczną. Organizm reaguje na gwałtowne odstawienie alkoholu i pojawia się psychoza alkoholowa, jej objawy są dość niebezpieczne. Uwidaczniają się choroby psychiczne po odstawieniu alkoholu i ważne jest, aby znać główne objawy zaburzeń spowodowanych alkoholizmem. Skuteczne leczenie choroby alkoholowej jest możliwe tylko w ośrodku leczenia uzależnień, specjaliści potrafią radzić sobie z towarzyszącymi zaburzeniami psychicznymi.

Choroby psychiczne po odstawieniu alkoholu – rodzaje psychoz

Zaburzenia psychiczne u alkoholików rozwijają się na tle ciągłego zatrucia mózgu dużą ilością substancji zawierających alkohol. Po odstawieniu alkoholu pojawiają się różne psychozy, dlatego tak niezbędne jest leczenie alkoholizmu w specjalistycznym ośrodku odwykowym.

Delirium alkoholowe

Najczęstszą psychozą wśród alkoholików jest majaczenie (delirium tremens: zmętnienie świadomości z drżeniem ciała), odpowiada za większość wszystkich zaburzeń psychicznych. Jest to typowe dla alkoholików w 2-3 stadium choroby i bardzo rzadko pojawia się u początkujących alkoholików. Uwaga: majaczenie jest wynikiem chronicznego zatrucia komórek mózgowych, gdy wątroba nie ma już czasu na neutralizację dużych dawek alkoholu, które regularnie dostają się do organizmu.

Majaczenie alkoholowe – halucynacje wzrokowe, słuchowe, dotykowe

Do chorób psychicznych po odstawieniu alkoholu należy halucynoza alkoholowa zagrożona samobójstwem i rozwojem demencji. Alkoholik popada w stan zahamowania, czasami osiągając całkowite oderwanie – otępienie. Bez leczenia ustaje przewlekła psychoza, która grozi demencją, utratą pamięci. Nie wyklucza się możliwości przejścia halucynacji w bardziej złożone zaburzenia psychiczne: paranoję lub depresję. W ośrodku leczenia uzależnień specjaliści wykorzystują metody farmakologiczne i psychoterapeutyczne które pozwalają bezpieczne przejście przez ten etap odstawienia alkoholu.

Paranoja urojeniowa to niebezpieczna choroba psychiczna po odstawieniu alkoholu  

Psychoza alkoholowa urojeniowa (schizofrenia alkoholowa) to inaczej złudzenia prześladowania, złudzenia zazdrości. Bez leczenia paranoja nie ustępuje, możliwe jest samobójstwo, agresja. Paranoja to psychoza, której towarzyszy pojawienie się urojeń w mózgu. To uporczywe myśli, niezwiązane z rzeczywistością. Urojenia zazdrości występują u alkoholików z wysoko rozwiniętym poczuciem własności. Mania prześladowania rozwija się u osób nadmiernie podejrzliwych. Paranoikowi alkoholowemu towarzyszy zwiększona agresja wobec innych, zwłaszcza krewnych. Niektóre osoby uzależnione po odstawieniu alkoholu nie są w stanie uświadomić sobie bezzasadności szalonych pomysłów bez pomocy lekarza i odpowiedniego leczenia odwykowego.

Encefalopatia alkoholowa – zespół Wernickiego

Encefalopatia alkoholowa to choroba psychiczna po odstawieniu alkoholu, gwałtowne pogarszająca stan zdrowia, wywołująca zaburzenia ze strony układu nerwowego. Jest to najcięższy przypadek zaburzenia alkoholowego, który nie ustępuje bez konsekwencji.

Objawy somatyczne:

 • Niestrawność (biegunka, wymioty).
 • Silne wyczerpanie.
 • Anemia.
 • Metabolizm jest zaburzony, gwałtownie narasta niedobór białek, tłuszczów i witamin.

Zmiany neurologiczne:

 • Dreszcze.
 • Drżenie ciała.
 • Brak koordynacji ruchów.
 •  Zaburzenia snu.

Zaburzenia psychiczne:

 • Halucynacje.
 • Bełkotliwe mamrotanie.
 • Silne pobudzenie, które kończy się omdleniem i śpiączką.

Depresja alkoholowa

Depresja alkoholowa to zaburzenie afektywne występujące u osób cierpiących na alkoholizm. Zwykle trwa od 2 tygodni do 1 miesiąca. Maksymalne nasilenie objawów zwykle obserwuje się podczas rozwoju objawów odstawienia. Stan ten często pojawia się po wyjściu z psychozy alkoholowej, może również rozwijać się w okresach napadów i remisji. Towarzyszy mu obniżenie nastroju, tęsknoty, poczucie winy i bezużyteczności. Możliwe są myśli i działania samobójcze. Diagnoza jest wystawiana na podstawie wywiadu i objawów klinicznych. Leczenie to farmakoterapia połączona z psychoterapią.

Kilka napadów depresji występuje u osób uzależnionych poddawanych leczeniu alkoholizmu w ośrodku odwykowym. Na początkowych etapach terapii pacjenci rozwijają fobię trzeźwości tzn. wyraźny lęk przed możliwością życia bez alkoholu. Temu etapowi towarzyszy swoista żałoba po utracie alkoholu. Druga fala depresji jest zwykle obserwowana przed wypisem osoby z ośrodka odwykowego, na etapie, kiedy przestaje ona odczuwać skutki zatrucia. Na pierwszy plan wysuwa się tęsknota za alkoholem i problemy psychologiczne.

Leczenie chorób psychicznych po odstawieniu alkoholu

Psychozy są skutecznie leczone. Intensywna terapia obejmuje oczyszczanie krwi z substancji toksycznych (detoksykacja) oraz usprawnianie mózgu lekami z grupy neuroleptyków. Wyjaśnienie świadomości w trakcie walki z psychozą motywuje alkoholika do leczenia uzależnienia. Osoba uzależniona musi zdać sobie sprawę że: drugi atak to bezpośrednia droga do demencji. Leczenie alkoholizmu w ośrodku odwykowym to kompleksowa terapia, stały nadzór lekarski.  

Czynnikami skutecznego leczenia jest:

 • Dobór indywidualnego leczenia odwykowego z uwzględnieniem chorób współistniejących.
 • Całodobowa kontrola w przypadku agresywnego zachowania.
 • Anonimowy pobyt w ośrodku odwykowym.
 • Wyjście z psychozy z późniejszym pozbyciem się uzależnienia.

Choroby psychiczne po odstawieniu alkoholu pokazują, że samodzielne pozbycie się uzależnienia w późniejszych stadiach alkoholizmu jest prawie niemożliwe. Natychmiastowe odstawienie alkoholu u osoby chronicznie uzależnionej może wyrządzić wielką szkodę jego psychice. W takiej sytuacji potrzebna jest wykwalifikowana pomoc medyczna i kompleksowe leczenie odwykowe.

Podobne wpisy

Zadzwoń do nas!
884 831 831
Zadzwoń Napisz