Co to jest choroba alkoholowa?

Czym jest choroba alkoholowa?

Choroba alkoholowa jest chorobą o podłożu psychicznym i fizycznym. Dotyka osób niezależnie od wieku, płci, wykształcenia, statusu społecznego czy majątkowego. Alkohol zaburza pracę mózgu, powoduje zmiany osobowościowe i wpływa niekorzystnie na relacje interpersonalne. Osoba będąca w stanie upojenia alkoholowego nie potrafi kontrolować swojego zachowania, może być agresywna i stanowić zagrożenie dla siebie i innych. Skąd się bierze choroba alkoholowa? Czym się objawia? Jak się rozwija?

Czynniki ryzyka rozwoju choroby alkoholowej

Przyczyny alkoholizmu nie są do końca znane. Specjaliści wskazują jednak na szereg czynników ryzyka, które sprzyjają rozwojowi choroby alkoholowej. Warto bowiem zauważyć, ze alkoholizm nie powstaje wyłącznie na bazie częstotliwości i ilości spożywanego alkoholu, a choroba u jednych rozwija się szybciej niż u innych. Do podstawowych czynników rozwoju choroby alkoholowej zaliczamy:

 • uwarunkowania genetyczne,
 • wiek, w którym osoba po raz pierwszy sięgnęła po alkohol,
 • palenie,
 • napięcie, życie w napięciu,
 • uwarunkowania środowiskowe,
 • depresję.

Identyfikacja czynników ryzyka pozwala do pewnego stopnia wyjaśnić mechanizm choroby oraz fakt, że te same nawyki dotyczące częstotliwości picia i ilości spożywanego alkoholu u jednych skutkują rozwojem choroby, a u innych nie. Niemniej jednak podłoże rozwoju alkoholizmu w dalszym ciągu nie jest jednoznacznie zdefiniowane, a każdy przypadek wymaga indywidualnej analizy i podejścia, co znajduje wyraz w pracy z terapeutą z ośrodka uzależnień. 

Skutki uzależnienia od alkoholu

Alkoholizm jest chorobą postępującą. Ujawnia się z czasem, wraz z jednoczesnym coraz silniejszym uzależnieniem danej osoby od alkoholu. W rozwoju choroby wyróżnia się trzy fazy alkoholizmu. Przechodzenie z fazy do fazy wiąże się z nasilaniem się pewnych objawów choroby alkoholowej i pojawianiem kolejnych. A czym skutkuje uzależnienie?

Obserwowane skutki uzależnienia to przede wszystkim:

 • Zwiększone zmęczenie.
 • Utrata pamięci.
 • Choroby wątroby.
 • Choroby przewodu pokarmowego.
 • Nadciśnienie.
 • Problemy z sercem i naczyniami krwionośnymi.
 • Dysfunkcja seksualna.
 • Długotrwałe pobudzenie układu nerwowego i towarzyszące mu halucynacje, psychozy i napady padaczkowe.

Leczenie choroby alkoholowej: Jak powinno przebiegać?

Podstawą skutecznego leczenia choroby alkoholowej jest wola ze strony chorego. Osoba uzależniona musi być świadoma swojego problemu i chcieć go rozwiązań. Tylko wówczas leczenie może przynieść spodziewane rezultaty. Takie leczenie może się odbywać wyłącznie w wyspecjalizowanym ośrodku leczenia uzależnień. Niezbędny jest tutaj nadzór lekarzy i terapeutów.

Leczenie obejmuje:

 • Terapię lekową: Zadaniem farmakologii w leczeniu alkoholizmu jest łagodzenie nieprzyjemnych objawów zespołu odstawienia i usunięcie z organizmu toksyn będących produktami ubocznymi rozpadu etanolu.
 • Pomoc psychologiczną: Alkoholizm jest chorobą rozwijającą się na podłożu psychicznym. Samo leczenie ciała okazuje się niewystarczające w leczeniu choroby alkoholowej, niezbędne jest również zajęcie się sferą psychiczną. Służy temu psychoterapia indywidualna i grupowa. Psychoterapia jest postrzegana jako wysoce skuteczna metoda leczenia, która pozwala wywołać trwałe zmiany w postawie chorego i jego podejściu do alkoholu.
 • Wsparcie dla osób, które zakończyły leczenie: Niezwykle ważna w terapii alkoholowej jest pomoc dla osób, które już zakończyły leczenie odwykowe. Pomoc ta oferowana w ramach psychoterapii oraz grup wsparcia ma za zadanie wspierać chorego w trudniejszych okresach jego życia i pomóc mu w radzeniu sobie z problemami na trzeźwo.
 • Zastosowanie blokerów: W uzasadnionych przypadkach leczenie choroby alkoholowej może obejmować zastosowanie blokerów. Blokery uniemożliwiają uzyskanie pożądanego stanu rozluźnienia i zadowolenia po spożyciu alkoholu, w wyniku czego osoba uzależniona traci zainteresowanie piciem.

Zakres i rodzaj terapii, jak również długość leczenia zależą od wielu czynników. Motywacja pacjenta oraz stadium choroby to jedne z głównych determinant przebiegu leczenia.

Podobne wpisy

Zadzwoń do nas!
884 831 831
Zadzwoń Napisz