przyczyny uzleznienia od alkoholu

Przyczyny alkoholizmu

Alkoholizm to choroba pierwotna, która rozwija się długo i niepostrzeżenie. Dotyka zarówno sfery psychicznej, jak i fizycznej człowieka. Nieleczona może prowadzić do poważnych problemów ze zdrowiem, a nawet do śmierci. Jest to problem złożony i może mieć różne podłoże, dlatego każdy przypadek powinien być rozpatrywany indywidualnie. Osoby uzależnione od alkoholu łączy zazwyczaj jednak poczucie samotności, stany depresyjne, agresja, niska samoocena czy nadmierna drażliwość. Odpowiednio dobrane leczenie nałogu alkoholowego powinno uwzględniać czynniki osobowościowe, kulturowe i genetyczne.

Przyczyny uzależnienia od alkoholu

Ilu jest alkoholików, tyle też istnieje przyczyn ich nałogu. Dlatego też każda terapia alkoholowego jest inna, gdyż musi być dopasowana do powstałego problemu. Przyczyny te można jednak podzielić na pięć głównych grup: medyczne, genetyczne, psychologiczne, socjologiczne i pedagogiczne.

Przyczyny medyczne

W tym znaczeniu alkoholizm łączy się z uzależnieniem fizycznym i syndromem odstawienia. Organizm może zacząć potrzebować coraz większej ilości substancji wysokoprocentowych. Leczenie w tym przypadku rozpoczyna się od detoksu alkoholowego.

Uwarunkowanie genetyczne

Geny mogą mieć wpływ na podatność i skłonność do uzależnienia od alkoholu. Ułatwiają rozwój choroby, przez co utrudniają jej leczenie. Należy jednak pamiętać, że osoba posiadająca ten gen może nie stać się nigdy alkoholikiem, jeśli nie będą mu towarzyszyć inne przyczyny.

Przyczyny psychologiczne

Osoby uzależnione mogą także popaść w nałóg poprzez traktowanie alkoholu etylowego jako sposób na radzenie sobie z problemami. Działa on jak mechanizm obronny, dzięki któremu przez określony czas odczuwa się euforię i zapomina o trudnościach życiowych. Jest to również sposób na zahamowanie emocji.

Przyczyny socjologiczne i pedagogiczne

Przyczyny socjologiczne biorą się z nieprawidłowej socjalizacji i wzorców wychowania. Postępujące zmiany w społeczeństwie prowadzą do przewartościowania swoich priorytetów, często prowadząc do odczuwania nieszczęścia. Z tymi problemami część osób próbuje sobie pomóc przy pomocy alkoholu. Z pedagogicznego punktu widzenia, osoba uzależniona mogła mieć złe warunki w rodzinie i model wychowania, wadliwy system szkolnictwa lub kontakt z osobami uzależnionymi. 

Przyczyny alkoholizmu u kobiet

Nałóg alkoholowy różni się swoimi przyczynami i przebiegiem wśród kobiet i wśród mężczyzn. U kobiet przyczyna leży zwykle w uwarunkowaniach psychologicznych, przy występowaniu problemów emocjonalnych, dużego stresu lub zaburzeń snu. Uzależnienie może pojawić się także w wyniku traumatycznych wydarzeń, wahań nastroju związanych  z cyklem miesiączkowym lub zaburzeń seksualnych. Ważne są także czynniki socjokulturowe, w czasach, gdy oczekuje się od kobiet wielozadaniowości i wypełnianiu wielu obowiązków w jednym czasie. W przypadku kobiet, alkoholizm zazwyczaj przybiera postać ukrytą – piją w samotności, ukrywając swój problem. Dzieje się tak między innymi dlatego, że  alkoholizm kobiecy traktowany jest przez społeczeństwo bardziej restrykcyjnie, niż męski.

Przyczyny choroby alkoholowej u mężczyzn

Alkoholizm najczęściej dotyka mężczyzn. Może brać się z posiadanego stylu życia, częstych spotkań towarzyskich lub dodaniu sobie śmiałości w relacjach z płcią przeciwną. Często też staje się sposobem na rozwiązywanie problemów, na przykład, gdy chory jest przytłoczony koniecznością utrzymywania najbliższych czy stresem w pracy. Według badań, alkohol stymuluje u mężczyzn wydzielanie w mózgu dopaminy, wpływając tym samym na pojawienie się pozytywnych, przyjemnych uczuć euforii.

Przyczyny alkoholizmu u dzieci i młodzieży

Niestety, wśród młodych ludzi alkoholizm występuje coraz częściej. Podczas trwania okresu dojrzewania, który nie jest prosty dla nastolatka, sięga on po różne substancje, szukając tym samym swojego miejsca, przynależności do grupy rówieśniczej, czy własnej tożsamości. Spożywając alkohol próbują manifestować swoje prawa, podkreślić dojrzałość i zyskać aprobatę wśród znajomych. Tym sposobem pozbywają się również nieśmiałości i zyskują pewność siebie, co zdecydowanie sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów.

Przyczyny uzależnienia od alkoholu wśród seniorów

Nałóg alkoholowy dotyka również osób w podeszłym wieku. W wielu przypadkach ma to związek z nieradzeniem sobie ze zjawiskami towarzyszącymi starości. Zmieniając tryb życia, przechodząc na emeryturę, często osoby starsze dotyka samotność i pogorszenie się stanu zdrowia. Te czynniki mogą prowadzić do pojawienia się stanów depresyjnych. Wówczas sięgają po alkohol, aby zapomnieć o przykrych emocjach i uczuciach. Nie jest to sposób na zwalczanie negatywnych odczuć – starzenie się jest procesem dotykającym każdą sferę życia. Chcąc poradzić sobie z problemem i poczuć się lepiej, sięgają po alkohol lub leki. Uzależnienie w tym wieku jest dodatkowo niebezpieczne, ze względu na zaawansowany wiek, choroby towarzyszące oraz ogólny stan zdrowia chorego. W przypadku, gdy pojawią się pierwsze symptomy, mogące świadczyć o uzależnieniu, należy szybko podjąć odpowiednie środki.

Podobne wpisy

Zadzwoń do nas!
884 831 831
Zadzwoń Napisz