Leczenie uzależnienia behawioralnego

Leczenie uzależnienia behawioralnego. Tak zwane uzależnienia niechemiczne czy uzależnienia od zachowań lub czynności. O uzależnieniu behawioralnym mówimy, gdy silna potrzeba wykonywania jakieś czynności – np. zakupów, seksu, jedzenia pracy, przynosi straty. Natomiast osoba wykonująca ją, nie potrafi -mimo prób, powstrzymać się od wykonywania tej czynności, czyli przestaje kontrolować sytuację. Uzależnienie behawioralne to zespół objawów związanych z utrwalonym, wielokrotnym powtarzaniem określonej czynności w celu uzyskania takich stanów emocjonalnych jak: przyjemność, euforia, ulga, uczucie zaspokojenia.

Określona czynność staje się nałogowa wtedy, gdy towarzyszy jej silne pragnienie, lub wewnętrzny przymus jej podejmowania, a także coraz większa częstotliwość (zwiększanie się tolerancji) oraz narastające trudności w kontrolowaniu zachowań z nią związanych. W sytuacji ograniczenia lub przerwania czynności występują objawy abstynencyjne (fizjologiczne: bezsenność, nadmierna potliwość, drżenie rąk, ból głowy; oraz psychologiczne: wstyd, poczucie winy, nasilona lękliwość, rozdrażnienie, zachowania agresywne). Osoba uzależniona powtarza określone zachowania pomimo ich wyraźnej szkodliwości dla jej codziennego funkcjonowania w różnych sferach życia tj. zawodowej, rodzinnej, zaniedbywanie innych źródeł zainteresowań. Do uzależnień behawioralnych zaliczamy: patologiczny hazard; seksoholizm uzależnienie od komputera i internetu; zaburzenia odżywiania się; oraz uzależnienie od zakupów.

Patologiczny hazard

Osoba uzależniona od hazardu odczuwa przede wszystkim ogromny wewnętrzny przymus grania. Nie może się powstrzymać mimo świadomości konsekwencji uprawiania hazardu. Wspólną cechą osób uzależnionych od hazardu jest przeświadczenie, że gra poprawi ich sytuację finansową, traktują więc grę nie tylko jako rozrywkę, ale jako zarobek czy źródło dochodu.

Do objawów uzależnienia od hazardu należy zaliczyć:

 1. gra o wysokie stawki doprowadzająca do dużych strat,
 2. gracz musi zaciągać pożyczki, aby spłacić długi,
 3. okłamywanie otoczenia, ukrywanie problemu,
 4. oddalenie się gracza się od rodziny, pojawiają się wyrzuty sumienia, depresja,
 5. narastające długi i zniecierpliwienie wierzycieli wprowadza gracza na drogę przestępstwa,
 6. gracz ma myśli samobójcze, jego rodzina się rozpada (częste popadanie w uzależnienie od leków lub alkoholu).

Seksoholizm

Uzależnienie od seksu, zwane także seksoholizmem, erotomanią i hiperseksualizmem, to zaburzenie polegające na wzmożonym popędzie seksualnym, który przejawia się w potrzebie częstego podejmowania różnego rodzaju aktywności seksualnej.

Do symptomów uzależnienia od seksu należą:

 1. Utrata kontroli nad zachowaniami seksualnymi i wynikające z tego negatywne konsekwencje,
 2. Brak możliwości zmiany swojego postępowania,
 3. Ciągłe powroty do zachowań autodestrukcyjnych i ryzykownych sytuacji oraz podejmowanie prób ich ograniczenia,
 4. Fantazjowanie, obsesyjne myślenie o seksie oraz rosnąca ilość doznań seksualnych,
 5. Poważne zmiany w usposobieniu na skutek podejmowania zachowań seksualnych,
 6. Zaniedbywanie rodziny i potrzeby odpoczynku.

Uzależnienie od Internetu

Szokującym może być fakt, że uzależnić można się również od osiągnięć cywilizacyjnych, takich jak telewizor, telefon, gry komputerowe czy internet.

Ważne jest to, jak reagujemy na brak dostępu do przedmiotu potencjalnego uzależnienia. Jedną z metod autodiagnozy jest analiza własnego zachowania w czasie braku dostępu do obiektu problemu. Często bardzo trudno odróżnić osoby, które nadużywają internetu od uzależnionych. Niestety nadużywają obecnie prawie wszyscy. Bo jak nazwań potrzebę sprawdzania Facebooka 15 razy w ciągu godziny?

Do objawów wskazujących na problem uzależnienia, należy zaliczyć:

 1. uporczywe, częste myślenie o przedmiocie problemu, pojawiające się również we śnie,
 2. obniżenie nastrój w chwilach, gdy korzystanie z „obiektu” jest niemożliwe,
 3. destrukcja, związana z rezygnacją z innych istotnych czynności, obowiązków lub rezygnacją z nich w związku z korzystaniem z internetu,
 4. zaniedbywanie rodziny, pracy, nauki, życia towarzyskiego, a nawet snu czy jedzenia.

Jeśli, któryś z powyższych problemów rozpoznajesz u siebie i jesteś gotowy podjąć pracę w kierunku zmiany tej sytuacji. Zapraszamy po profesjonalną pomoc do Ośrodka Wyspa SOZO!

Podobne wpisy