Leczenie alkoholika bez jego wiedzy

Jak zmotywować alkoholika do leczenia?

Osoby uzależnione do alkoholu często nie chcą przyznać się do tego, że nie radzą sobie z nałogiem, w wyniku czego nie wyrażają zgody na leczenie odwykowe w ośrodku zamkniętym, czy nawet terapię alkoholową realizowaną w warunkach ambulatoryjnych. Jak przekonać alkoholika do podjęcia leczenia?

Jak namówić alkoholika na leczenie?

Jednym z narzędzi stosowanych w celu przekonania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia jest interwencja. Interwencja ma na celu przeprowadzenie pierwszego kontaktu z placówką leczenia uzależnień. Spotkanie jest organizowane w tajemnicy przed osobą uzależnioną, co nie jest równoznaczne z zapisaniem chorego na terapię bez jego wiedzy czy zgody. To ostanie jest niezgodne z obowiązującym prawem. Działanie z zaskoczenia polega na przedstawieniu alkoholikowi faktów świadczących o konieczności podjęcia leczenia.

Organizując interwencję należy się spodziewać negatywnej reakcji osoby uzależnionej. W wielu osobach interwencja budzi niechęć i irytację. Mało kto chce słuchać argumentów na temat swojego uzależnienia. Sesja ze specjalistą z ośrodka leczenia ma za zadanie skonfrontować osobę uzależnioną z faktami o jej problemie. Osoby uczestniczące w interwencji nie powinny odwoływać się do emocji i odczuć. W tym konkretnym przypadku powinny być rzeczowe, a jednocześnie życzliwe i motywujące. Interwencja powinna się odbyć w momencie trzeźwości alkoholika – tylko wtedy można liczyć na poważną rozmowę, która może przynieść oczekiwany efekt. W spotkaniu powinno uczestniczyć kilka osób, najlepiej około pięciu. Nie można nikogo zmusić do udziału w interwencji, powinny w niej uczestniczyć tylko osoby, które rzeczywiście chcą pomóc. Co ważne, w interwencji mogą uczestniczyć także osoby spoza rodziny chorego. Warto tu również pamiętać o tym jak pomóc osobie z problemem alkoholowym, ponieważ odpowiednie wsparcie i pomoc są równie ważne.

Jak przekonać alkoholika do podjęcia leczenia? Czy można działać bez jego wiedzy?

Zdesperowane rodziny sięgają po przeróżne sposoby, żeby przekonać osobę uzależnioną do podjęcia terapii. Jednym z narzędzi zyskujących coraz większą popularność są substancje wywołujące niechęć do alkoholu. Podawane alkoholikowi w tajemnicy mają spowodować odstawienie substancji psychoaktywnej. Jedni sięgają po nie z nadzieją na przerwanie ciągu alkoholowego i przekonanie krewnego do rozpoczęcia odpowiedniego leczenia w klinice odwykowej. Inni wierzą, że rzeczone preparaty mogą przynieść skutek długofalowy i oduczyć alkoholika picia. Praktyka pokazuje niską skuteczność „tajnych terapii” oraz ich wysoką szkodliwość.

Zamawiane w sieci specyfiki mogą zawierać substancje podobnie do disulfiramu. Disulfiram nie powinien być podawany bez wiedzy i nadzoru lekarza. Obok preparatów z potencjalnie niebezpiecznym i szkodliwym składem na rynku dostępne są również leki homeopatyczne. Leki homeopatyczne nie powodują szkód w organizmie, ale też nie są skuteczne w leczeniu uzależnienia. Istotna jest świadomość jak postępować z alkoholikiem w domu.

Jak zmusić alkoholika do leczenia? Czy można leczyć osobę uzależnioną bez jej zgody?

W Polsce leczenie osoby uzależnionej polega na dobrowolnym poddaniu się terapii w ośrodku leczenia uzależnień. Jednocześnie, działając na mocy ustawy z 1982 roku o życiu w trzeźwości, można wystąpić z wnioskiem do sądu o ubezwłasnowolnienie osoby uzależnionej, co pozwala na rozpoczęcie leczenia odwykowego bez zgody alkoholika. Z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie może wystąpić małżonek/małżonka, rodzice i dzieci osoby uzależnionej, a także prokurator.

Jakie warunki muszą zaistnieć, żeby zmusić osobę uzależnioną do podjęcia terapii bez jej woli? Przesłanką do wystąpienia z wnioskiem o ubezwłasnowolnienie może być:

  • stanowienie zagrożenia dla siebie i otoczenia,
  • nieumiejętność samodzielnego decydowania o sobie,
  • demoralizujący wpływ na osoby nieletnie.

Mimo iż ustawodawca daje możliwość zgłoszenia alkoholika na leczenie wbrew jego woli, warto rozmawiać z osobą uzależnioną i zachęcać ją do dobrowolnego podjęcia terapii alkoholowej. To najlepsza droga do wyjścia z nałogu i uratowania rodziny. Jak więc skutecznie przekonywać do podjęcia leczenia?

Jak skutecznie motywować alkoholika do leczenia?

Na samym początku musimy się pogodzić z faktem, że przekonanie osoby  uzależnionej do podjęcia leczenia nie będzie ani łatwe, ani szybkie. To proces, który wymaga czasu i naszego zaangażowania, a także umiejętnego przedstawiania sytuacji. W trakcie tego procesu:

  • Nie możemy być nachalni – nachalność to najgorsze, co możemy zrobić podczas namawiania chorego na terapię. Codzienne przypominanie osobie uzależnionej o tym, że jedyną opcją jest terapia nie przyniesie pożądanego rezultatu, wręcz przeciwnie może powodować spięcia, które staną się pretekstem do sięgania po alkohol. Ważne jest to, aby o terapii wspominać mimochodem i delikatnie. Alkoholik musi czuć, że ma wybór i wszystko zależy właśnie od niego.
  • Nie możemy się uciekać do gróźb – groźby nigdy nie przynoszą pożądanego skutku, zwłaszcza, że często kończą się na ostrych słowach bez pokrycia. Grożenie rozpadem rodziny, odejściem od współmałżonka z pewnością nie przekona osoby chorej do podjęcia terapii, zwłaszcza jeśli oczywistym jest, że nie zamierzamy spełnić naszych gróźb.
  • Musimy umiejętnie wyczuć moment – alkoholicy miewają lesze i gorsze dni. Takie, kiedy piją znacznie miej lub wcale oraz takie, w których alkohol przysłania im myślenie. Dni to czasami tygodnie, a nawet całe miesiące. Jeśli zależy nam na skutecznym motywowaniu alkoholika do leczenia musimy nauczyć się rozpoznawać dobre dni i wtedy działać. To wymaga cierpliwości, a nierzadko wnikliwej obserwacji bliskiej nam osoby.
  • Musimy używać odpowiednich argumentów – sposób namawiania zależy od nas, jednak powinien on być adekwatny do nastawienia alkoholika oraz jego charakteru. Różne osoby podejmują działania pod wpływem różnych argumentów. Ważne jest to, aby w rozmowach o podjęciu leczenia sięgać po te, które mają szansę trafić do osoby chorej.

Podobne wpisy

Zadzwoń do nas!
884 831 831
Zadzwoń Napisz