Xanax - jak wyjść z uzależnienia?

Xanax – jak wyjść z uzależnienia?

W farmakologii mamy dostępnych wiele różnych leków, które przez część osób wykorzystywane są w celach rekreacyjnych. Do takich leków zalicza się Xanax, który jest bardzo popularnym środkiem psychoaktywnym. W trakcie stosowania benzodiazepin, w tym właśnie Xanaxu, może dojść do rozwoju uzależnienia i zależności emocjonalnej lub fizycznej. Wpływa to w dużym stopniu na powstawanie uzależnień u osób, które nie stosują tego leku zgodnie z ulotką. 

Czym jest Xanax? 

Xanax jest to lek o działaniu uspokajającym, przeciwlękowym, nasennym. Przede wszystkim jest stosowany w psychiatrii i neurologii w celu zwalczania stanów lękowych i zaburzeń nerwowych. Likwiduje on niepokój, napięcie i stany depresyjne. Substancją czynną Xanaxu jest alprazolam. 

Alprazolam 

Jest to organiczny związek chemiczny stosowany jako lek anksjolityczny – lek o zróżnicowanej budowie działający na przekaźnictwo impulsów nerwowych w ośrodkowym układzie nerwowym oraz powodujący zmniejszenie lęku, niepokoju, napięcia emocjonalnego. Posiada szybkie i silne, ale krótkotrwałe działanie przeciwlękowe. Alprazolam jest jedną z najsilniejszych benzodiazepin o bardzo szybkim czasie działania klinicznego. Dawki powyżej 2 mg wywołują uczucie rozluźnienia, pozbawiają zdolności do odczuwania emocji. Często jest używany w celach pozamedycznych i ma właściwości silnie uzależniające. Działanie leku jest bardzo szybkie – już po 15 – 30 minutach czuć skutki przyjęcia leku. Utrzymuje się on od 5 do 7 godzin. Alprazolam może także być stosowany wspomagająco w ostrej manii czy psychozie, w katatonii, a także w innych stanach silnego pobudzenia oraz agresji, gdy pacjent nie wykazuje objawów psychotycznych. Lek jest stosowany także w innych zaburzeniach lękowych, zespole napięcia przedmiesiączkowego, bezsenności i zespole jelita drażliwego. Alprazolam powinien być stosowany ostrożnie u pacjentów z myślami samobójczymi, ponieważ ze względu na działanie przeciwlękowe może powodować odwrotne skutki. 

Alprazolam ma wyższy potencjał uzależniający niż inne benzodiazepiny, ponieważ ma krótki czas półtrwania i jego długotrwałe stosowanie może prowadzić do rozwoju tolerancji na lek. Połączenie tej substancji jest niezwykle niebezpieczne z alkoholem. 

Benzodiazepiny 

Benzodiazepiny to grupa związków chemicznych, które mają działanie: nasenne, uspokajające, przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe, miorelaksacyjne. Występują w formie doustnej, doodbytniczej, dożylnej, domięśniowej. Ich szybkie działanie sprawia, że nadają się do przerywania napadów lęku panicznego. Niestety stosowanie benzodiazepin wiążę się z możliwością wystąpienia uzależnienia. 

Xanax - jak wyjść z uzależnienia?

Dawkowanie Xanaxu 

Xanax występuje pod dwoma nazwami handlowymi – Xanax i Xanax SR. Występują w różnych dawkach – 0,25 mg, 0,5 mg, 1 mg, 2 mg. Początkowa dawka nie powinna wynosić więcej niż 0,5 mg trzy razy na dobę. Leczenie Xanaxem powinno trwał jak najkrócej, do 12 tygodni, i być dopasowane pod indywidualne potrzeby pacjenta. W niektórych przypadkach leczenie może zostać przedłużone, ale musi to być uzgodnione z lekarzem. Stosowanie Xanaxu musi być ustalone na podstawie nasilenia objawów i indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie. W razie wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych należy zmniejszyć dawkę. Tolerancja na lek lub konieczność zwiększenia dawki jest możliwa. Podczas stosowania tej substancji może również dojść do rozwoju uzależnienia i zależności emocjonalnej lub fizycznej. Substancja czynna Xanaxu – alprazolam, może wywoływać amnezję następczą. Objawy amnezji następczej występują najczęściej kilka godzin po zażyciu leku. W takim przypadku należy zapewnić pacjentowi 7 do 8 godzin nieprzerwanego snu. 

Podczas przyjmowania Xanaxu mogą wystąpić różnego rodzaju działania niepożądane, takie jak: depresja, uspokojenie, senność, ataksja, zaburzenia pamięci, zaburzenia mowy, zawroty głowy, ból głowy, zaparcia, suchość w jamie ustnej, zmęczenie, drażliwość. W niektórych, zaawansowanych przypadkach mogą pojawić się inne, bardziej niebezpieczne działania – zaburzenia koncentracji, letarg, drżenie, zaburzenia wagi, halucynacje, mania, osłabienie siły mięśniowej, zapalenie wątroby, zaburzenia działania układu nerwowego. 

Leczenie uzależnienia od Xanaxu 

Oprócz silnego działania uspokajającego i przeciwlękowego, Xanax silnie uzależnia. Zażywanie alprazolamu regularnie, w maksymalnych dawkach powoduje, że zaczyna on działać jak narkotyk. Wtedy u pacjenta występuje zależność fizyczna i psychiczna od leku. Wtedy wszelkie próby odstawienia substancji kończą się wystąpieniem zespołu odstawiennego. Ryzyko uzależnienia wzrasta u osób ze skłonnościami do nadużywania alkoholu i substancji psychoaktywnych.

Najlepszym rozwiązaniem na wyjście z nałogu będzie terapia, a często również terapia w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień. Podczas takiego pobytu pacjent jest pod stałą opieką specjalistów i nie ma możliwości na przyjmowanie kolejnych dawek Xanaxu. Program leczenia ustalany jest indywidualnie i jest dobrany do potrzeb pacjenta. Leczenie uzależnienia wspomagane jest psychoterapią – sesje indywidualne lub grupy wsparcia. Podczas terapii, chory uczy się między innymi radzenia sobie w stresujących sytuacjach. Oprócz terapii niezbędna jest w niektórych przypadkach detoksykacja. Z pewnością jest to jeden z najtrudniejszych momentów podczas terapii, ponieważ chory musi zmierzyć się z objawami odstawienia substancji. 

Podobne wpisy

Zadzwoń do nas!
884 831 831
Zadzwoń Napisz