Terapia leczenia uzależnień

Terapia leczenia uzależnień

Zdrowi ludzie zapominają, że istotą uzależnienia jest to, że taka osoba nie może kontrolować siebie w stosunku do przedmiotu uzależnienia. Należy pamiętać, że narkomania, alkoholizm, lekomania, pracoholizm, hazard nie wyleczą się same, tak samo jak zapalenie wątroby czy cukrzyca nie znikną. Uprzedzenia wobec uzależnionych pozbawiają ich szansy na normalne życie, tak jak brak insuliny zabija cukrzyka. Ponadto cierpią również bliscy, ponieważ doświadczają, współzależności. W każdym przypadku bardzo ważna jest terapia leczenia uzależnień a najlepsze efekty osiągane są w ośrodku odwykowym, zajmującym się rozwiązywaniem różnych problemów.

Na czym polega terapia leczenia uzależnień?

Pacjenci w ośrodku leczenia uzależnień mają bardzo napięty grafik, uczęszczają na zajęcia grupowe i indywidualne, wypełniają zadania od psychologów, biorą udział w warsztatach rozwoju umiejętności.Terapia leczenia uzależnień prowadzona w grupie, dzięki czemu osoby zmagające się z narkomanią, alkoholizmem czy hazardem nie czują się odizolowane. Kontakt z osobami, które również zmagają się z podobnymi problemami pozwala na uzyskanie informacji zwrotnej i dokonania wymiany doświadczeń.

Terapeuta uzależnień diagnozuje stopień uzależnienia danej osoby i na tej podstawie przedstawia możliwe formy zajęć. Pacjenci mają możliwość skorzystania z pomocy lekarskiej, otrzymują wsparcie farmakologiczne. Rodziny osób uzależnionych również mają możliwość skorzystania z terapii, co pomaga im pokonać kryzysy małżeńskie, odbudować poczucie bezpieczeństwa i rozpocząć normalne funkcjonowanie w zdrowym środowisku.

Na terapię leczenia uzależnień składają się także spotkania AA.Taka psychoterapia w grupie pozwala poznać problemy innych ludzi oraz sposoby ich rozwiązywania. Każdy może opowiedzieć o sobie i otrzymać zrozumienie bez jakichkolwiek słów krytyki.To wpływa na lepsze relacje w rodzinie i szybszy powrót do prawidłowego funkcjonowania bez nałogu.Terapeuta jest specjalistą, który bada przejawy, metody i formy zjawisk psychicznych człowieka, a także zapewnia pomoc psychologiczną, wsparcie i towarzyszy swoim pacjentom.

Jakie cele i zadania realizowane są na terapii uzależnień?

Wiadomo, że osoba, która przeszła terapię uzależnień ma słabe pojęcie o swoim przyszłym życiu, ma bardzo duże ryzyko nawrotu. Dlatego głównym celem terapeutów jest nie tylko uwolnienie pacjenta od uzależnienia fizycznego i psychicznego, ale ukształtowanie prawidłowego wektora jego dalszego rozwoju. Równolegle z przywróceniem zdrowia fizycznego i psychicznego pacjenci ośrodka odwykowego aktywnie współpracują z psychoterapeutami. Podczas tych sesji specjaliści, pomagają wyznaczyć konkretne cele życiowe i osoby uzależnione stawiają pierwsze kroki do ich osiągnięcia. Dzięki takiemu podejściu ludzie opuszczają ośrodek w pełni przygotowani do samodzielnego życia, mając zdrowe aspiracje i urzeczywistniając swoje marzenie o szczęściu.

Jakie podejścia są wykorzystywane na terapii uzależnień?

  • Podejście behawioralno-poznawcze, odbudowujące powstałe w czasie uzależnienia deficyty umiejętności, zaburzenia tożsamości a także pozbycie się nawyków negatywnie wpływających na zdrowie psychiczne i fizyczne.
  • Wydobywanie zasobów osoby uzależnionej, opracowywanie planów, które pacjent będzie realizował w najbliższej przyszłości.
  • Wspieranie samodzielności pacjenta i podtrzymywanie jego nastawienia na korzystne zmiany

Etapy leczenia uzależnień

Każde uzależnienie wymaga zintegrowanego podejścia do leczenia, ponieważ dobrowolna rezygnacja z takich uzależnień jak: alkoholizm, narkomania, lekomania, dopalacze, hazard, zakupoholizm, pracoholizm, seksoholizm, uzależnienie od Internetu, komputera, telefonu, pornografii nie zadziała. W przypadku uzależnienia od narkotyków po drugiej dawce powstaje uzależnienie fizyczne. Brak nowych dawek powoduje poważne zaburzenia w pracy narządów wewnętrznych, dlatego pojawia się odstawienie – bolesny stan, któremu towarzyszą bóle, zaburzenia psychiczne, zaburzenia pracy serca, wątroby i nerek. Nawet po przezwyciężeniu objawów odstawienia utrzymuje się uzależnienie psychiczne. Każde wydarzenie w życiu narkomana może doprowadzić do załamania.

W ośrodku odwykowym stosowane jest kompleksowe podejście do terapii uzależnień, które obejmuje kilka etapów:

  • Oczyszczanie organizmu z produktów rozpadu substancji odurzających.
  • Usunięcie objawów odstawienia.
  • Odbudowanie prawidłowego stanu psychicznego i fizjologicznego.

Co jest osiągane na terapii uzależnień?

  • Zmierzenie się osoby uzależnionej ze swoim problemem
  • Odzyskanie poczucia bezpieczeństwa, co sprzyja chęci dalszego rozwoju
  • Uzmysłowienie pacjentowi jego mocnych stron i przekazanie nadziei na zmianę.

Pacjenci ośrodka odwykowego po odbytej terapii uzależnień są wolni od nałogu. Większość z nich rozpoczęła życie od zera, stali się ludźmi sukcesu i angażują się we wspieranie innych pacjentów ośrodka.Taka pomoc polega na zintegrowanym podejściu.Terapeuci nie zostawiają pacjentów samych z ich problemami. Na każdym etapie leczenia oferują wykwalifikowaną pomoc – od wyeliminowania nieprzyjemnych objawów po pomoc psychologiczną. Każdy pacjent może być pewien, że jego pobyt w ośrodku pozostanie tajemnicą.

Podobne wpisy

Zadzwoń do nas!
884 831 831
Zadzwoń Napisz