Skutki uzależnien

Skutki uzależnień

Konsekwencje poszczególnych uzależnień różnią się nieznacznie od siebie, jednak wszystkie związane są z tymi samymi płaszczyznami ludzkiego życia. Dotykają one nie tylko osób chorych, lecz także ich otoczenie, rodzinę i pozostałe bliskie osoby. Wszyscy z czasem stają się zaangażowani w chorobę i mogą być narażeni na jej skutki. Najlepszym tego przykładem jest zespół DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików. Co ważne, może on dotykać nie tylko dzieci, ale także partnerów osób uzależnionych. Dlatego ważne jest, aby na psychoterapię udał się nie tylko chory, lecz i osoby współuzależnione.

Skutki uzależnień – rodzaje

Konsekwencje każdego rodzaju uzależnień mogą mieć charakter fizyczny, psychologiczny, pedagogiczny oraz społeczny. Fizyczne skutki uzależnienia to przede wszystkim problemy zdrowotne, w tym zaburzenia w funkcjonowaniu poszczególnych organów, a także zaniedbanie diety, swojego wyglądu i tym podobne. Psychologiczne skutki uzależnienia to zaburzona samoocena i samokontrola, brak zaufania do otoczenia czy niskie poczucie własnej wartości. Do pedagogicznych skutków zaś zaliczyć można wszelkie konsekwencje, które powiązane są z relacjami z innymi. Mogą to być również pojawiające się problemy z prawem. Do społecznych skutków zaliczyć możemy na przykład utratę pracy, problemy finansowe oraz zerwanie kontaktów z otoczeniem. 

Kontakt ze specjalistą i odpowiednie szybkie podjęcie terapii zmniejsza ryzyko wystąpienia skutków uzależnienia i pozwala z czasem wrócić do normalnego życia. Uzależnienie to jednak choroba na całe życie, dlatego cały czas należy uważać na jej nawrót wraz ze wszystkimi konsekwencjami.

Skutki alkoholizmu

Uzależnienie od alkoholu to choroba dotykająca wielu obszarów życia. Między innymi do jej zdrowotnych skutków można zaliczyć: uszkodzenia w układzie nerwowym, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, żylaki przewodu pokarmowego, przewlekłe zapalenie trzustki, stłuszczenie i marskość wątroby, przewlekłe stany zapalne żołądka, zmniejszenie popędu seksualnego, zaburzenia i choroby psychiczne, długi oraz problemy z prawem. Nadużywanie alkoholu sprzyja także rozwojowi procesów nowotworowych. Uzależniony coraz częściej popełnia błędy mogące skutkować utratą pracy.

Skutki uzależnień

Skutki narkomanii

Uzależnienie od narkotyków może mieć wiele negatywnych konsekwencji, powodując jednocześnie bardzo uciążliwe dolegliwości, niejednokrotnie prowadząc przy tym do śmierci. Do skutków narkomanii zaliczyć można między innymi: choroby układu oddechowego, zaburzenia akcji serca, psychozy, lęki, zerwane więzi z rodziną i przyjaciółmi, konflikty z prawem, łamanie norm społecznych, zakażenia wirusem HIV, prostytucję, zawał serca, napady padaczkowe oraz prostytucję.

Skutki lekomanii

Uzależnienie od leków może prowadzić do takich skutków, jak na przykład: przygnębienie, nudności, napady lękowe, problemy z oddychaniem, koncentracją i koordynacją, śpiączka, odwodnienie, utrata kontroli nad zachowaniami, halucynacje, wrzody żołądka, obrzęk płuc czy nadciśnienie.

Skutki seksoholizmu

Do skutków uzależnienia od seksu zaliczyć można między innymi: problemy z wyrażaniem emocji, apatię, duże wydatki finansowe, problemy w życiu zawodowym, zaniedbywanie obowiązków, zaniedbywanie relacji rodzinnych, popadanie w inne uzależnienia i kłopot z zaakceptowaniem prawdziwej intymności.

Skutki uzależnienia od hazardu

Hazard również może prowadzić do wielu negatywnych konsekwencji, także zdrowotnych, jak na przykład: wrzody, bóle głowy, zawał serca, a także do problemów finansowych, izolacji społecznej, kłopotów z prawem, poczucia winy i wstydu oraz do myśli samobójczych.

Skutki uzależnienia od komputera i Internetu

Uzależnienie od komputera czy Internetu może być początkowo trudne do zauważenia. Ciężko jest je dostrzec od razu, gdyż są to narzędzia niezbędne w codziennej pracy czy nauce. Skutki tych nałogów to między innymi bóle głowy, powstające wady postawy, zaniedbywanie obowiązków szkolnych i rodzinnych, porzucenie wszystkich pasji, a w skrajnych przypadkach może dojść nawet do wycieńczenia organizmu i śmierci.

Skutki uzależnienia od telefonu

Uzależnienie od smartfona ma związek z siecioholizmem i również dotyka w dużej mierze młodzieży. Może prowadzić do przewlekłego bólu karku i głowy, zmęczenia oczu, wad postawy, problemów z kręgosłupem, a także do bezsenności czy zaburzenia odżywiania. Wszystkie te konsekwencje mogą przyczyniać się do powstawania problemów w szkole czy pracy, rozwoju zaburzeń emocjonalnych oraz stopniowego wycofywania się z relacji międzyludzkich.

Niezależnie od przedmiotu uzależnienia, negatywne skutki nałogów są do siebie bardzo zbliżone. Wszystkie w efekcie prowadzą do zaniedbywania obowiązków służbowych i prywatnych, w większości wymagają dużych nakładów finansowych, a osoba uzależniona skupia się wyłącznie na dostarczaniu sobie przyjemności, związanej z daną substancją bądź zachowaniem. W ekstremalnych sytuacjach nałogi mogą prowadzić nawet do śmierci, dlatego też trzeba być bardzo uważnym i obserwować zachowania, zwłaszcza młodych osób.

Podobne wpisy

Zadzwoń do nas!
884 831 831
Zadzwoń Napisz