Jak się pozbyć uzależnienia?

Jak się pozbyć uzależnienia?

Uzależnienia, bez względu na ich przedmiot, są chorobami, które wymagają specjalistycznego leczenia. Dzieje się tak, ponieważ niezwykle rzadko zdarza się, iż uzależniony sam jest w stanie zwalczyć tak mocnego przeciwnika. Przeważnie sam na początku odsuwa od siebie myśl o tym, iż jest uzależniony, co dodatkowo utrudnia wyjście z nałogu. W całym procesie bardzo ważne jest wsparcie najbliższych osób, które będą motywacją do wytrzymania w abstynencji. Istnieje wiele metod leczenia uzależnień, które wybierane są w zależności od problemu i jego skali oraz kilku innych czynników. Najskuteczniejszą formą leczenia uzależnień jest pobyt w prywatnych ośrodkach zamkniętych, w których można przejść przez całą terapię, uzupełniając ją dodatkowo o inne metody leczenia. Zmiana otoczenia i kompleksowe działanie dają największą skuteczność i największą szansę na powrót do pełnego zdrowia.

Jak się pozbyć uzależnienia?

Wszystkie uzależnienia posiadają między sobą pewne podobieństwa i różnice. Można to zauważyć na przykład w pierwszych objawach, które mogą zwiastować tę chorobę. Zwykle jako pierwsze można zauważyć zmiany nastrojów, które są zależne od dostępności czynnika uzależniającego, stosowanie mechanizmów obronnych, dostosowywanie planu dnia oraz zaniedbywanie obowiązków na rzecz zaspokojenia swojej potrzeby, dezorientacja, brak kontroli nad swoim zachowaniem oraz zespół abstynencyjny. Na te symptomy wpływa wiele czynników, między innymi konkretny rodzaj nałogu.

Podczas procesu leczenia uzależnień, w przypadku fizycznych nałogów, konieczne jest przeprowadzenie detoksykacji, czyli oczyszczenie organizmu z toksyn i przywrócenie mu równowagi. To znacznie pomaga w zaprzestaniu przyjmowania substancji chemicznych. Dodatkowo, leczenie ma na celu wyeliminowanie destrukcyjnych zachowań, a także reedukację i resocjalizację. 

Leczeniu mogą podlegać wszystkie uzależnienia, a objęta metoda terapii powinna być indywidualnie dopasowana i dobrana pod potrzeby pacjenta.  Wybór odpowiedniego trybu powinien być poprzedzony konsultacją i diagnozą postawioną przez specjalistę. Od tego może zależeć powodzenie leczenia.Najczęściej stosuje się metody takie, jak terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, reprogramming, treningi umiejętności, psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa oraz psychoedukacja.

Uzależniony musi sobie zdać sprawę z tego, że nie jest w stanie sam pozbyć się uzależnienia. Ważne, aby zdał sobie sprawę z tego, że podobnych przypadków jak jego jest wiele więcej i można dać sobie z tym radę, potrzeba jednak wiele siły i cierpliwości. Pomocne w tym będą spotkania wspólnot, terapie grupowe i indywidualne.

Jak się pozbyć uzależnienia?

Jakie są przyczyny powstawania uzależnień?

Uzależnienia mogą dotyczyć każdego obszaru życia: zachowań, uczuć, przedmiotów, substancji czy jedzenia. Ciężko jest jednoznacznie wskazać początek danego nałogu, gdyż zwykle moment jego rozpoczęcia jest niezauważalny. Uzależnienie to choroba, która jest nabytym stanem zaburzenia zdrowia psychicznego oraz fizycznego. Prowadzi do okresowego lub stałego przymusu zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej lub wykonywania określonej czynności. Zwykle rozpoczyna się od znalezienia przyjemności i ucieczki od codzienności w danej rzeczy i przeobraża się w poważną chorobę.

Uzależnienia dzielone są na  fizjologiczne, psychiczne i społeczne. Co istotne, uzależnienie psychiczne zawsze towarzyszy dwóm pozostałym, jednak niekoniecznie musi to działać w drugą stronę. Uzależnienia fizyczne to najogólniej rzez ujmując nieustanna potrzeba przyjmowania danej substancji, jak na przykład nikotyna, benzodiazepiny, alkohol, sterydy, opioidy czy barbiturany. Po odstawieniu tego środka rozpoczynają się objawy zespołu abstynencyjnego. Dla jego złagodzenia można zastosować detoksykację, usuwającą toksyny z organizmu i uzupełniającą go o najważniejsze witaminy i mikroelementy. 

Uzależnienia społeczne podyktowane są przede wszystkim naciskiem ze strony społeczeństwa, chęcią imponowania czy przypodobania się. Zwykle dotyczą młodych ludzi, którzy chcą nadążać za aktualną modą lub dostać się  do pewnej grupy, na przykład rówieśniczej. W ten sposób mają poczucie, że nie zostaną odtrąceni przez znajomych, będą doceniani i podziwiani. Sięgają po zakazane substancje również w sytuacjach, gdy nie mogą znaleźć zrozumienia u rodziców lub nie potrafią poradzić sobie z jakimś problemem.

Uzależnienia psychiczne mogą występować solo lub jako nieodłączny element wyżej wymienionych rodzajów. To także nabyte i niepohamowane poczucie stałego przyjmowania danej substancji lub wykonywania czynności, nie powodujące przy tym jednak żadnych zmian fizjologicznych. Do przykładów należą między innymi hazard, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od Internetu czy gier komputerowych. U uzależnionego można zaobserwować takie objawy, jak zobojętnienie, zmęczenie, ciągłą senność, poczucie winy, wykonywanie pewnych czynności i ciągłe dążenie do nich, bez względu na konsekwencje, osłabienie woli, zaniedbywanie obowiązków i relacji społecznych czy też kompulsywną konsumpcję.

Podobne wpisy

Zadzwoń do nas!
884 831 831
Zadzwoń Napisz