Jak postępować z dorosłym narkomanem?

Jak postępować z dorosłym narkomanem?

Według statystyk około 60% wszystkich narkomanów to młodzi ludzie w wieku 16-34 lat. Dla rodziców dorosłych dzieci szczególnie istotne jest pytanie, jak rozpoznać, że mój syn lub córka jest narkomanem. Jak postępować z dorosłym narkomanem i z kim można się skontaktować, aby rozwiązać ten problem? Ważne! Namówienie młodego człowieka do spróbowania nielegalnych substancji po raz pierwszy może mieć różne przyczyny. Może to być niska samoocena, ciekawość, chęć zdobycia nowych doznań. Nie da się zaakceptować, że ukochana osoba stała się uzależniona od narkotyków, trzeba szukać specjalistycznej pomocy.

Jak postępować z dorosłym narkomanem?

Wszelkie narkotyki wywołują silne uzależnienie fizyczne i psychiczne, któremu towarzyszy poważne zaburzenie pracy organizmu. Zmusza to uzależnionego do zażycia kolejnej dawki, aby odzyskać względnie normalny stan. Na szczęście dziś uzależnienie od narkotyków nie jest już wyrokiem. Ośrodek leczenia uzależnień oferuje swoją pomoc w pozbyciu się nałogu. Podstawowym zadaniem krewnych uzależnionego jest nakłonienie go do zwrócenia się o pomoc i rozpoczęcia leczenia.

Co zrobić z dorosłym narkomanem? Jest to pierwsza myśl, na jaką natrafia rodzic lub inna bliska osoba, gdy uświadamia sobie, że jego pełnoletnie dziecko lub partner ma problem z narkotykami. Oczywiście bardzo trudno jest zaakceptować ten fakt.Trzeba pokonać bariery psychologiczne, zebrać się w sobie i podjąć niezbędne środki. Niektórzy próbują powstrzymać narkomana przed przyjmowaniem substancji, obiecując nagrody lub grożąc karą. Jest to bezużyteczne, głód narkotyków przewyższa strach przed łamaniem zakazów.

Taka postawa może wywołać wzajemną agresję, osoba uzależniona wycofa się w siebie. Nie należy próbować radzić sobie samodzielnie z uzależnieniem  bliskiego, to nie przyniesie efektów. Zadaniem rodziny nie jest odsunięcie go od siebie, ale przekonanie do poddania się leczeniu. W ośrodku leczenia narkomanii stosowane są różne metody terapeutyczne, które pozwalają wyjść z uzależnienia zarówno z miękkich i twardych narkotyków.

Główne oznaki uzależnienia od narkotyków

Szczególnie warto zastanowić się, czy pieniądze, kosztowności, elektronika nie zaczęły znikać z domu. W początkowej fazie uzależnienia zmiany w zachowaniu narkomana mogą nie być oczywiste. Możliwe jest zrozumienie, czy bliska osoba jest uzależniona od narkotyków, za pomocą szeregu pośrednich znaków:

 • Zahamowana, niespójna mowa
 • Brak reakcji źrenic na światło
 • Bladość skóry
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Słaby apetyt
 • Dezorientacja
 • Przejawy niewłaściwego zachowania
 • Stan depresyjny
 • Wybuchy agresji 
 • Gwałtowny spadek masy ciała.

Uzależniony zaczyna odczuwać dotkliwe cierpienie na poziomie fizycznym: bóle głowy i mięśni, zawroty głowy, zaburzenia koordynacji ruchów. Jeśli syn, żona, mąż jest narkomanem, można go uratować, szukając w odpowiednim czasie pomocy. Namówienie narkomana na wizytę u terapeuty uzależnień to trudne zadanie, ale trzeba podjąć takie działania. Warto również wybrać się samemu na wizytę u specjalisty, który przekaże informacje jak postępować z dorosłym narkomanem.

Zasady postępowania z dorosłym narkomanem

Dialog z narkomanem należy rozpoczynać w okresach trzeźwości. Lepiej zrezygnować z robienia mu wyrzutów. Efekt ich jest zerowy. Rozmowa z uzależnionym powinna być jak najbardziej konstruktywna. Jeśli odmawia leczenia, można spróbować zawrzeć z nim swego rodzaju umowę, zgodnie, z którą rezygnuje on z używania substancji narkotycznych, a jeśli naruszy swoją część umowy, zgadza się na przymusowe leczenie. 

Większość narkomanów po takiej rozmowie zgadza się na leczenie. Prawdopodobieństwo powodzenia leczenia dobrowolnego jest znacznie wyższe w porównaniu z przymusową terapią. Jest szybsze i bardziej produktywne. Po ukończeniu terapii pomoc i wsparcie krewnych narkomana są po prostu konieczne. Specjalnie w tym celu tworzone są grupy, w których wyjaśniane są zasady komunikacji z osobą, która przeszła terapię.Te podstawy wyjaśniają terapeuci uzależnień. Kompleksowe wsparcie pomoże osobie uzależnionej w formowaniu wsparcia psychologicznego w trudnych momentach po opuszczeniu ośrodka.

Obejmują one:

 • Motywacja do zdrowego stylu życia. Jest to szczególnie ważne, gdy narkoman, który przeszedł leczenie w ośrodku odwykowym, wraca do domu.
 • Cierpliwość. Błędem jest sądzić, że dana osoba od razu będzie w stanie pozbyć się narkomanii. Nawroty są dość prawdopodobne, wtedy leczenie w ośrodku leczenia uzależnień od narkotyków będzie musiało zostać powtórzone.
 • Kontrolowanie emocji. W bliskim kontakcie z narkomanem nie należy okazywać złości, agresji i drażliwości, wywierać dużej presji na jego psychikę, powtarzać, że niszczy życie swoje i rodziny.Takie zachowanie może doprowadzić do załamania, co opóźni powrót do zdrowia i zmniejszy szanse na nowe życie.
 • Szanowanie swoich interesów. Nawet, jeśli ukochany mąż lub dorosłe dziecko jest uzależniony od narkotyków, nie należy poświęcać całego życia opiece nad nim.Trzeba zadbać o siebie, swoją pracę, hobby, starać się żyć pełnią życia. W przeciwnym razie można tylko pogorszyć sytuację. Uzależniony powinien mieć obowiązki wobec rodziny, bez względu na stan, w jakim się znajduje.
 • Odciąć wszelkie wpływy finansowe dla narkomana, upewnić się, że nie zaciąga pożyczek i nie zawiera żadnych transakcji.

W leczeniu narkomanii terapia uzależnień zapewnia:

 • Terapia lekowa mająca na celu złagodzenie objawów odstawienia
 • Szybka pomoc psychologiczna
 • Odbudowa zdrowia zniszczonego przez narkotyki
 • Psychoterapia indywidualna i grupowa
 • Psychoedukacja i warsztaty rozwoju umiejętności
 • Systematyczne konsultacje z terapeutą uzależnień
 • Wskazanie działań, które będą nastawione na podtrzymywanie wprowadzonych zmian po opuszczeniu ośrodka odwykowego.
 • Zakwaterowanie z wyżywieniem.

W ośrodku stworzone są doskonałe warunki do leczenia każdego etapu narkomanii. Pacjenci mogą osiągnąć całkowite wyleczenie, długotrwałą remisję, która może trwać całe życie.

Podobne wpisy

Zadzwoń do nas!
884 831 831
Zadzwoń Napisz