Uzależnienie od alkoholu jak pomóc?

Uzależnienie od alkoholu jak pomóc?

Bliscy ludzie najlepiej widzą, co alkohol robi z uzależnionym od niego człowiekiem. Oczywiście chcą pomóc bliskiej osobie,…

Bliscy ludzie najlepiej widzą, co alkohol robi z uzależnionym od niego człowiekiem. Oczywiście chcą pomóc bliskiej osobie, sami są zmęczeni kłótniami i obawami o przyszłość. Zdarza się, że pojawia się również lęk o życie ukochanej osoby. Przyjaciele i rodziny alkoholików naprawdę chcą, aby sytuacja zmieniła się na lepsze. Jeżeli w rodzinie występuje uzależnienie od alkoholu jak pomóc bliskiej osobie? Nie uda się samemu zapewnić prawidłowej pomocy, jedyne, co można zrobić to przekonać członka rodziny do dobrowolnego odwyku alkoholowego. Nakłonienie alkoholika na odbycie terapii w ośrodku leczenia odwykowego jest ratowaniem jego życia oraz zapewnienie spokoju rodzinie. Tylko w szczególnych wypadkach można wystąpić do sądu z wnioskiem o przymusowe leczenie odwykowe.

Wsparcie, które nie pomaga alkoholikowi

Jeśli próbuje się ratować ludzi w jakiejkolwiek sytuacji, pozbawia się ich możliwości nauczenia się radzenia sobie z trudnościami. Bo wiara w siebie, jako silnego człowieka rozwija się w ludziach, gdy akceptują wyzwania losu i radzą sobie z trudnymi problemami. Trzeba zachęcać ludzi, których kochamy, do wiary w siebie, aby mogli nauczyć się radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych. Jeśli stale otacza się uzależnionego od alkoholu opieką, on zacznie myśleć, że nie jest w stanie sam o siebie zadbać. Ale to nieprawda.

Wzięcie odpowiedzialności za działania osoby uzależnionej od alkoholu

Wzięcie odpowiedzialności za czyny osoby uzależnionej od alkoholu oznacza, że  nieświadomie zachęca się ją do dalszego zachowywania się w ten sam sposób. Na przykład ukochana osoba ma zwyczaj dużo pić wieczorami, a czasami rano nie może iść do pracy z powodu kaca. Kiedy przeprasza się jego szefa, ratując go w ten sposób, tak naprawdę stwarza się sytuację, w której on sam nie ponosi odpowiedzialności za swoje czyny.

Życie większości ludzi żyjących obok osób uzależnionych jest pełne tajemnic. Ponieważ boją się, że zostaną osądzeni przez innych, robią wszystko, co w ich mocy, aby nikt nie dowiedział się. W rezultacie bardzo trudno jest zrozumieć, że w rzeczywistości istnieje ogromna liczba osób cierpiących na te same problemy, z którymi można się komunikować i wspierać. Robiąc to, pozwala się swojemu partnerowi nadal żyć ze złudnym wrażeniem, że wszystko jest w porządku i że nie musi myśleć o swoim zachowaniu i być za nie odpowiedzialnym.

W żaden sposób nie można ponosić odpowiedzialności za zachowanie i działania innej osoby. Alkoholicy są często bardzo skłonni obwiniać innych za swoje problemy. Mogą winić swojego partnera życiowego, dzieci, szefów, pogodę, porażkę, aby uwolnić się od odpowiedzialności. Trzeba przewidzieć taki rozwój wydarzeń i nie brać odpowiedzialności za działania innej osoby.

Jak łatwo wyleczyć alkoholizm?

Większość alkoholików odmawia przyznania się do swojej choroby, twierdząc, że mogą przestać pić w każdej chwili, kiedy tylko zechcą. Ale to nie zadziała. W końcu złożoność leczenia alkoholizmu wynika z obiektywnych przyczyn: uzależnienie psychiczne, które tworzy się na poziomie struktury mózgu i wyraża się w obsesyjnym pragnieniu alkoholu. Te pragnienie wynika z tego, że bez alkoholu alkoholik nie może już osiągnąć pożądanego komfortu psychicznego.

Poważne uzależnienie fizyczne i ciągła potrzeba zażywania kolejnej dawki alkoholu. Wszystko to wymaga interwencji lekarzy o różnych profilach, w tym: psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów oraz internistów. Leczenie alkoholizmu powinno być kompleksowe, przy użyciu różnych leków i specjalnych technik dobieranych indywidualnie dla każdego pacjenta, biorąc pod uwagę różne czynniki. Tylko prawidłowo przepisane leczenie pomoże skutecznie pozbyć się alkoholizmu i całkowicie przezwyciężyć uzależnienie. Odbycie leczenia odwykowego w prywatnym ośrodku leczenia uzależnienia jest jedynym właściwym rozwiązaniem i światełkiem w tunelu pokazującym, że można wyjść z nałogu. 

Jak zatrzymać alkoholika?

Alkoholik może przestać pić alkohol dopiero po leczeniu w ośrodku leczenia uzależnień, ale wymaga to jego chęci. Jeśli nie udało się uzyskać dobrowolnej zgody alkoholika na leczenie, powstrzymać go może tylko strach przed śmiercią. W praktyce dzieje się tak, gdy zdrowie pijącego gwałtownie się pogarsza, a on w końcu uświadamia sobie, jak wiele szkód wyrządza mu alkohol. Najważniejsze, że nie jest za późno. Jak na dobre pozbyć się alkoholu? Aby na zawsze pozbyć się uzależnienia, należy przede wszystkim zdać sobie sprawę, że alkoholizm jest chorobą, a następnie przejść kurację odwykową i całkowicie zrezygnować z używania jakichkolwiek napojów alkoholowych, nawet o niskiej zawartości alkoholu.

 Aby to zrobić, potrzeba silnej woli i chęci do zdrowego i satysfakcjonującego życia. Pierwszym i najważniejszym krokiem, jaki należy podjąć, aby pomóc osobie wyzdrowieć z uzależnienia od alkoholu, jest przekonanie jej do przyznania się do choroby, a następnie do wyrażenia zgody na dobrowolne leczenie. Tylko na prośbę samego pacjenta możliwe jest wyleczenie alkoholizmu, maksymalnie wykluczając prawdopodobieństwo nawrotu. I tu główny ciężar spada na otoczenie tej, co powinno stworzyć mu silną motywację do zaprzestania picia.

Można szukać różnych powodów, ale nie należy wywierać presji na alkoholika, grozić mu lub prowadzić takich rozmów w okresie jego upojenia. Jeśli udało się raz przekonać ukochaną osobę do zaprzestania picia, nie należy odkładać wizyty w ośrodku leczenia uzależnień. Najczęściej, jeśli alkoholizm doprowadził już do zmian psychicznych, przekonanie chorego do zgody na leczenie staje się trudnym zadaniem. I tutaj z pomocą przychodzą specjaliści z ośrodka odwykowego, którzy są zawsze gotowi do prowadzenia rozmowy z alkoholikiem.

Podobne wpisy