narkotyki twarde uzaleznienie

Twarde narkotyki

Narkotyki dzieli się na twarde i miękkie. Uznaje się, że druga grupa jest mniej uzależniająca i nie ma tak wielce negatywnego działania na organizm. Narkotyki twarde w bardzo silny sposób wpływają na organizm człowieka i sieją duże spustoszenie. Czym różnią się te narkotyki i co zaliczamy do narkotyków twardych? 

Czym są narkotyki?

Zacznijmy od tego czym jest sam narkotyk. Jest to substancja psychoaktywna, nielegalna i oddziałuje na ośrodkowy układ nerwowy. Dodatkowo są to środki, które regularnie przyjmowane prowadzą do uzależnienia fizycznego. Mogą być one pochodzenia naturalnego lub syntetycznego. Kryterium podziału narkotyków nie jest jasno ustalone i w żaden sposób zapisane prawnie. Najczęściej narkotykami twardymi nazywa się te, które prowadzą do silnego uzależnienia i mają poważne następstwa zdrowotne. Narkotyki mogą być przyjmowane w różny sposób – dożylnie, doustnie, wdychając lub wciągając. Bez znaczenia w jaki sposób jest przyjmowana substancja, ma ona powodować odurzenie i komfort psychiczny. W zależności od używki i jej składu – ich działanie może się znacznie różnić. 

Narkotyki dzieli się na twarde i miękkie ze względu na stopień ich szkodliwości. W Polsce taka klasyfikacja nie jest ustanowiona i jest to jedynie podział umowny. Jedyny kraj w Europie, który ma ustalone prawo co do podziału narkotyków to Holandia. 

Narkotyki miękkie nie powodują uzależnienia fizycznego. Trzeba jednak pamiętać, że uzależniają psychicznie i może mieć to duży wpływ na organizm. Uzależnienie psychiczne jest o wiele bardziej groźne i trudniejsze do wyleczenia, ponieważ każdy organizm jest inny i w zależności od przyjmowanej substancji, a także indywidualnych predyspozycji, może wpłynąć zupełnie inaczej. Według Światowej Organizacji Zdrowia narkotykami są wszystkie substancje uzależniające, które wpływają na świadomość. 

Podział narkotyków twardych 

Narkotyki można rozróżnić między innymi ze względu na ich pochodzenie. Te pochodzenia naturalnego są wytwarzane z różnego rodzaju roślin, na przykład ze słomy makowej, konopie czy liście koki. Natomiast syntetyczne są produkowane przez człowieka, zazwyczaj w prowizorycznych laboratoriach. 

narkotyki twarde

Opioidy i opiaty 

Opiaty są to substancje, które pozyskuje się bezpośrednio z opium, czyli wysuszony sok z niedojrzałych makówek lekarskich. Jest ich kilkanaście, a ich modyfikacje chemiczne wykorzystuje się później w lecznictwie. Opioidy to grupa substancji naturalnych oraz syntetycznych. Wspólną cechą dla opioidów i opiatów jest to, że oddziałują na receptory opioidowe. Obie te grupy są stosowane w leczeniu bólu. Słabsze z nich są dostępne w aptekach bez recepty, mocniejsze jednak można kupić wyłącznie po okazaniu recepty. Przez to, że opioidy wpływają bezpośrednio na układ nerwowy mogą prowadzić do silnych uzależnień. Część z nich często jest wykorzystywana do łagodzenia objawów nowotworów oraz na najsilniejsze bóle pooperacyjne i pourazowe. Niektóre są stosowane przy wytwarzaniu leków przeciwbiegunkowych. Opioidy należą do jednych z najbardziej uzależniających substancji, które są dostępne. W zależności od predyspozycji i genetyki mogą w krótkim czasie doprowadzić do uzależnienia. 

Heroina 

Jest ona organicznym związkiem chemicznym, pół syntetycznym opioidem pochodzącym z modyfikacji chemicznej morfiny. Jest to bardzo silny środek narkotyczny, który powoduje przede wszystkim euforię i apatię. Prowadzi do silnych uzależnień psychicznych i fizycznych. Można ją przyjmować na wiele sposobów – dożylnie, donosowo, w postaci oparów. W Polsce nie jest ona stosowana w lecznictwie. W przypadku heroiny, nawet pierwsza dawka może prowadzić do uzależnienia, które nazywane jest heroinizmem. 

Kodeina 

Kodeina to opiat, który jest również pochodną morfiny. Ma ogromny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, ma działanie przeciwbólowe. Zażycie takiej substancji powoduje euforię, apatię, senność, a także spowalnia perystaltykę żołądka i jelit oraz powoduje zanik odczuwania głodu. Powoduje ona uzależnienie fizyczne jak i psychiczne. Także rozwija się bardzo szybko i powoduje typowe objawy dla zespołu abstynencyjnego. 

Opium 

Jest to substancja wytwarzana w sposób naturalny, pochodzi ona z wysuszonego soku mlecznego z niedojrzałych makówek maku lekarskiego. Zawiera bardzo dużo alkaloidów, czyli związków psychoaktywnych. Dawniej było wykorzystywane do produkcji leków przeciwbólowych i nasennych. Obecnie pozyskuje się z niego silne narkotyki. W dużej ilości powoduje działanie odurzające i rozluźniające. 

Morfina 

Morfina wchodzi w skład opium i jest jego najistotniejszym składnikiem psychoaktywnym. Ma działanie przeciwbólowe, przeciwkaszlowe, przeciwbiegunkowe i odurzające. Jak wszystkie substancje z grupy opioidów i opiatów jest bardzo uzależniająca. Niewielkie dawki mogą powodować chęć przyjmowania większych ilości. Morfina jest stosowana w lecznictwie jako środek przeciwbólowy. Może być podawana doustnie, podskórnie, dożylnie, zewnątrzoponowo. 

Kokaina 

Jest substancją pozyskiwaną z liści krasnodrzewu pospolitego. Ogromnie uzależnia, jest najstarszym i najniebezpieczniejszym stymulantem pochodzenia naturalnego. Po zażyciu kokainy pojawia się stan euforii, a następnie złe samopoczucie, które powoduje przyjmowanie kolejnych dawek. Jest wiele metod spożywania kokainy: żucie, wciąganie, wstrzykiwanie, palenie. 

Amfetamina 

To organiczny związek chemiczny, wywołuje takie efekty jak: brak zmęczenia. euforia czy polepszenie funkcji poznawczych. Tolerancja na amfetaminę rozwija się bardzo szybko i może szybko doprowadzić do uzależnienia. Przy wydalaniu amfetaminy z organizmu pojawiają się takie objawy jak: senność, bóle głowy, niepokój czy obniżenie napięcia mięśni.  

Podobne wpisy