Sposób na alkoholika

Sposób na alkoholika

Sposób na alkoholika. Alkohol należy do najczęściej używanej substancji psychoaktywnej. Długotrwałe nadużywanie alkoholu prowadzi do choroby alkoholowej,…

Sposób na alkoholika. Alkohol należy do najczęściej używanej substancji psychoaktywnej. Długotrwałe nadużywanie alkoholu prowadzi do choroby alkoholowej, charakteryzującej się zaburzeniami związanymi z psychiką oraz emocjami. W zależności od indywidualnych czynników choroba rozwija się u chorego w różnym tempie, również wychodzenie z niej zależy od wielu czynników. Uzależnienie od alkoholu prowadzi do tak głębokich zmian, że choremu jest niezwykle trudno wyzdrowieć bez profesjonalnej pomocy, której on jednak bardzo często po prostu nie chce. Jak więc postępować z alkoholikiem, by namówić go do leczenia, utrzymać w tym procesie i wspierać, by nigdy już nie powrócił do picia?

Życie codzienne z alkoholikiem

Codzienne, domowe życie z alkoholikiem przynosi wiele bólu i problemów. Prowadzi do załamania się i zerwania więzi rodzinnych oraz społecznych. Sytuacja najbliższych jest niezwykle trudna i stanowi odrębny przedmiot badań. Z jednej strony dążą oni do tego, by alkoholik podjął próbę leczenia, z drugiej bardzo często ich postawa kończy się współuzależnieniem i ukrywaniem problemu.

Bardzo często najbliżsi alkoholika tak bardzo wstydzą się jego choroby, że robią wszystko, by ukryć ją przed otoczeniem. Załatwiają za chorego wszystkie sprawy, biorą na siebie jego obowiązki, skutkiem czego ich działania powodują tylko pogłębienie się uzależnienia. W chorobie alkoholowej niezwykle ważne jest wsparcie najbliższych, ale powinno ono pojawić się dopiero wówczas, gdy chory postanawia walczyć o siebie.

Jak postępować z alkoholikiem? 

Metodologia postępowania z alkoholikiem od dawna jest przedmiotem badań. Jednym z wartościowych narzędzi mających na celu nakłonienie alkoholika do podjęcia terapii jest przeprowadzenie profesjonalnej interwencji. Interwencja jest tak naprawdę próbą konfrontacji, rzeczowej, konkretnej i przede wszystkim życzliwej dla alkoholika. Na końcu spotkania osoba uzależniona powinna uzyskać wewnętrzne przekonanie o konieczności podjęcia terapii.

W interwencji powinno brać udział kilka osób, a co najmniej dwie. Alkoholik dysponuje zwykle mnóstwem argumentów, którymi próbuje przekonać słuchaczy, że całkowicie panuje nad uzależnieniem. Jedna osoba, może sobie z tym nie poradzić, dlatego optymalnie jest, gdy w zdarzeniu bierze udział np. 3 do 5 osób, mogą to też być dzieci powyżej 10 roku życia. 

W sesji interwencyjnej powinny brać udział tylko te osoby, które znają wszystkie fakty dotyczące picia, takie, które bezpośrednio były świadkiem ciągu alkoholowego. Tego rodzaju spotkanie, często kończące się ultimatum, powinno zawierać informacje przydatne do podjęcia leczenia. Wymaga to włożenia trochę pracy, ale dzięki takiemu research’owi alkoholik nie może zawiesić rozmowy na etapie próby poszukiwania. Warto również zaoferować swoje towarzystwo w drodze do specjalistycznej placówki.

Czasem interwencja kończy się postawieniem ultimatum. Pracodawca może zagrozić zwolnieniem z pracy, żona porzuceniem i odejściem wraz z dziećmi, rodzice wymeldowaniem z domu. Bez względu na stopień stworzonego zagrożenia musi ono zostać spełnione w przypadku, gdy alkoholik nie podejmie leczenia. 

Współuzależnienie w domu alkoholika

Termin współuzależnienie powstał w USA w latach 70.XXw. Odnotowano go w ośrodkach odwykowych stanu Minnesota, w których leczono z uzależnień stosując program dwunastu kroków. W trakcie terapii osób uzależnionych i wywiadów z ich najbliższym otoczeniem stwierdzono, że prawie niemożliwe jest zachowanie własnych granic i tożsamości przebywając na stałe z osobą uzależnioną, również od alkoholu. W tego rodzaju rodzinie panuje bowiem chaos emocjonalny, nie poddający się jednoznacznej weryfikacji.

W rodzinie zacierają się granice pomiędzy indywidualnym ja a partnerem, trudno więc realizować własne potrzeby życiowe, których osoba współuzależniona nie potrafi nawet często wyodrębnić. Osoby pozostające w kręgu alkoholika funkcjonują nieustannie pomiędzy euforią, lękiem a depresją. 

Współuzależnienie definiuje się jako emocjonalne połączenie z drugim człowiekiem, nadwrażliwość na jego nastroje, kontrolowanie go, usprawiedliwianie i chronienie, gdy alkoholik nie realizuje swoich spraw i obowiązków. To również branie na siebie odpowiedzialności za funkcjonowanie rodziny. Osoby współuzależnione charakteryzują się poczuciem winy, niską samooceną, dają się również łatwo sobą manipulować.

Terapia współuzależnienia

Ponieważ z powodu uzależnienia od alkoholu de facto choruje cała rodzina, dlatego też cała rodzina powinna poddać się terapii. Gdy w procesie leczenia bierze udział pełna rodzina alkoholika, szanse na całkowite wyleczenie i naprawienie relacji z członkami rodziny zwiększają się o 80%. Leczenie rodzin wymaga więcej zaangażowania i czasu niż leczenie wyłącznie osoby uzależnionej. Celem terapii jest uświadomienie sobie osobie współuzależnionej, że musi stawić czoło problemowi i wypracować sobie system zachowań obronnych przed toksycznością relacji. Uczy jak znaleźć w sobie odwagę i siłę oraz pokłady twardej miłości, która umożliwi zadbanie przede wszystkim o siebie i oddzielenie własnego życia od cudzego.

Podobne wpisy