jak problemy z alkoholem wpływają na życie rodzinne

Jak problemy z alkoholem wpływają na życie rodzinne.

Holistyczne podejście do uzależnień i rozwoju osobistego. Była godzina 22.30. Zza okna dobiegły nietypowe odgłosy, dziwne „szuranie”…

Holistyczne podejście do uzależnień i rozwoju osobistego.

Była godzina 22.30. Zza okna dobiegły nietypowe odgłosy, dziwne „szuranie” po chodniku. Odchyliłam firankę i w świetle latarni zobaczyłam dziecko trzymające rowerek. Chłopiec mógł mieć ok. sześciu lat. Stał na chodniku zwrócony do kogoś, szamoczącego się w rosnącym przy ulicy żywopłocie mówił płaczliwym głosem: „Mamusiu wstań. Proszę cię! Mamusiu, musimy iść do domku”. Gałązki żywopłotu poruszały się nadal. Za chwilę widać już było podnosząca się zza nich młodą kobietę z długimi włosami i dziecinnym plecaczkiem zarzuconym na ramię. „Mamusiu chodź, jeszcze kawałek. Chodź… do domku”. Kobieta nieudolnie próbowała utrzymać równowagę. Chłopczyk prowadził swój mały rowerek, a matka okropnie zataczając się i głośno „szurając” obcasami, podążała za nim. Wreszcie zniknęli w ciemności.

To prawdziwa historia, jeden z wielu przykładów alkoholizmu, z jakimi spotykamy się na co dzień. Ale było w tej scenie, która niedawno obserwowałem, coś wyjątkowego. To było coś więcej niż spotkanie na ulicy przewracającego się lub leżącego w rowie „pijaka”, który budzi powszechną odrazę. Widok tego małego dziecka, które samo było przerażone, a mimo to czuło się odpowiedzialne za pijaną matkę, było ogromnie przejmujące i wzruszające. Jasno i wyraźnie pokazywał, że „PROBLEM ALKOHOLOWY” nie dotyczy wyłącznie osoby uzależnionej od alkoholu, ale jego piętno odczuwa o wiele więcej osób, wśród których są niestety również dzieci.

Według danych, jakie podaje PARPA, w Polsce ok. 1 mln osób to alkoholicy. Natomiast co dziesiąty Polak za dużo pije. Skutkiem tego aż 2,5 mln osób w Polsce pije w sposób ryzykowny i jest o krok od uzależnienia. Niestety, osób poddających się leczeniu uzależnienia od środków psychoaktywnych wciąż jest mało.

Jak leczyć alkoholizm?

Nadużywanie alkoholu jest źródłem zaburzeń w psychofizycznym funkcjonowaniu organizmu, ale także uniemożliwia osobie uzależnionej od alkoholu prawidłowe, odpowiedzialne wypełnianie ról społecznych. Wraz ze wzrostem ilości spożywanych napojów alkoholowych wyraźnie rośnie też ilość zjawisk patologii społecznej będących udziałem osoby uzależnionej. Straty spowodowane piciem mają zatem wymiar ekonomiczny, ale niestety i również bardziej dotkliwy wymiar moralny. Alkoholik nigdy nie ponosi sam skutków swojego picia. W niszczący sposób oddziałuje na wielu ludzi ze swojego otoczenia, począwszy od osób spotkanych na ulicy i w ruchu drogowym, poprzez sąsiadów, pracodawców i współpracowników, aż po osoby najbliższe: rodziców, rodzeństwo, małżonka, dzieci. Oczywiste jest, że na tych ostatnich zupełnie bezbronnych, skutki nadużywania alkoholu odciskają największe piętno. Dzieci to niewinne, zaniedbywane i niedostrzegane ofiary uzależnienia. Mimo ogromnych rozmiarów alkoholizmu temat dzieci jest nadal jakby wstydliwy i bardzo rzadko poruszany. Jeśli już mówi się o nich, to raczej mimochodem przy okazji dyskusji o rodzicach. Doświadczenia tych dzieci traktuje się wtedy nie jako samoistny problem, lecz jako jeden z wielu skutków ubocznych choroby alkoholowej.

Do czego prowadzi alkoholizm?

Alkoholizm to choroba, którą można nazwać rodzinną. W miarę jak wkracza on w życie rodziny, powoduje zachwianie, a wreszcie zupełne zaburzenie normalnego rytmu jej życia. Kiedy staje się to wyraźnie widoczne, rodzina próbuje przetrwać i utrzymać względną równowagę. Czyni to wszelkimi możliwymi sposobami. Musi porzucić dotychczasowy sposób funkcjonowania, aby dostosować się do ogromnych zmian w zachowaniu pijącej osoby. Zarówno w przypadku kobiet, jak i mężczyzn, wypełnienie ról wewnątrz rodzinnych przy nadużywaniu alkoholu znacząco odbiega od oczekiwań i obowiązujących w społeczeństwie norm. Niszczycielskie efekty ich zachowania odczuwają wszystkie osoby wchodzące w skład systemu rodzinnego. Sytuacja żadnego z członków rodziny, również dziecka, nie będzie jednak właściwie rozumiana, jeśli nie przeanalizujemy wewnętrznych współzależności panujących w całym układzie.

Podobne wpisy