Jak leczyć uzależnienia od komputera i Internetu?

Jak leczyć uzależnienia od komputera i Internetu?

W ostatnich latach na skutek działalności człowieka i gwałtownego rozwoju gospodarki powstało wiele zagrożeń cywilizacyjnych. Zaliczają się…

W ostatnich latach na skutek działalności człowieka i gwałtownego rozwoju gospodarki powstało wiele zagrożeń cywilizacyjnych. Zaliczają się do nich wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia – powietrza, gleby, choroby i epidemie, ale w największym stopniu rozwój technologii. Dostęp do komputera, smartfona czy innego urządzenia z połączeniem internetowym ma większość osób na świecie. Każdy nasz krok w internecie pozostawia jakiś ślad, trzeba pamiętać, że nie jesteśmy tam anonimowi. Co więcej, technologia silnie uzależnia. Uzależnienie od komputera i internetu to jedne z najczęściej występujących problemów związanych z nową technologią. W niektórych krajach jest ono uważane za jednostkę chorobową. Coraz więcej młodych ludzi wybiera wirtualny świat. Jest to dla nich pewnego rodzaju odskocznia i sposób na ucieczkę. Jak leczyć uzależnienia od komputera i internetu, gdy zabrnie ono za daleko? 

Charakterystyka uzależnień 

Uzależnienie jest nabytym stanem zaburzenia zdrowia psychicznego i fizycznego, który charakteryzuje się stałym lub okresowym przymusem wykonywania określonej czynności czy też zażywania psychoaktywnej substancji chemicznej. Dodatkowo, uzależnienia dzielą się na fizjologiczne oraz psychiczne. Fizjologiczne polegają na uzależnieniu od konkretnej substancji, która wpływa na układ nerwowy. Odstawienie powoduje zespół abstynencyjny. Uzależnienia psychiczne mają podobne objawy, jednak środek uzależniający jest zupełnie inny. Chory w tym przypadku odczuwa silną konieczność zaspokojenia swoich potrzeb w celu uzyskania satysfakcji, przyjemności i psychicznego spokoju poprzez wykonywanie różnych czynności. Czasami może być to także przyjmowanie substancji, które przynoszą podobne efekty, ale nie wywołują zmian w organizmie – przykładem jest LSD i THC. Do nich należą uzależnienia behawioralne. Uzależnienie od komputera i internetu należą właśnie do tej kategorii i na nich się skupimy. 

Wraz z rozwojem technologicznym możemy zauważyć coraz więcej osób dotkniętych tym uzależnieniem. Ich zachowania są natrętne, nerwowe, które zaburzają prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka. Powstanie tego uzależnienia wiąże się z zaspokojeniem potrzeby nagrody. Postęp cywilizacyjny wpłynął na powstawanie nowych uzależnień, które są charakterystyczne dla naszych czasów i nie występowały wcześniej. 

Jak leczyć uzależnienia od komputera i Internetu?

Uzależnienie od komputera 

Jest to zjawisko, które jest coraz bardziej zauważalne w społeczeństwie. W pewien sposób stwarza ryzyko i zagrożenie dla zdrowia psychicznego oraz fizycznego. Niestety, ale najbardziej podatną grupą na ten rodzaj uzależnienia jest młodzież. Od najmłodszych lat mają urządzenia z dostępem do internetu. Problem pojawia się w momencie, gdy osoba nie może wyobrazić sobie chwili bez dostępu komputera. Komputer jest urządzeniem, które wykorzystujemy do pracy, nauki, spędzania wolnego czasu czy zabawy. Staje się to niebezpieczne w momencie, kiedy zaczyna on zajmować większość czasu. Uzależnieniem możemy to nazwać w momencie pojawienia się silnej i nieprzerwanej potrzeby dostępu oraz kompulsywnego korzystania z komputera. Wtedy pojawia się także zatracenie poczucia czasu, odsunięcie od najbliższych, wycofanie z życia społecznego. Osoba chora zaczyna spędzać przy komputerze coraz więcej czasu, zaczyna zarywać noce, zaniedbywać swoje obowiązki i traci wszystkie inne zainteresowania. Sam komputer wpływa na psychikę, ponieważ konstrukcja psychiczna i emocjonalna niektórych osób sprawia, że są one bardziej podatne na uzależnienia. Często osoby uzależnione nie lubią spędzać czasu z innymi, mają trudności w znalezieniu przyjaciół, przez to zaczynają szukać alternatywy. Komputer może być formą ucieczki od rzeczywistości. Najbardziej narażone mogą być osoby z niskim poczuciem własnej wartości, z problemami emocjonalnymi i zaburzeniami lękowymi. 

Uzależnienie od Internetu 

Oprócz uzależnienia od komputera może pojawić się również uzależnienie od samego Internetu. Objawy mogą przypominać te, które występują podczas uzależnienia od alkoholu, narkotyków czy leków. Problem z korzystaniem z Internetu nie dotyka wyłącznie młodych ludzi. Urządzenia z dostępem do Internetu są niezbędnym narzędziem w szkole, pracy czy do kontaktu z najbliższymi. Ważne jest, żeby umieć rozdzielić korzystanie z sieci z realnym życiem. Głównymi objawami siecioholizmu są: uporczywe korzystanie z dostępu do internetu pomimo negatywnego wpływu na zdrowie i stosunki społeczne, silne pragnienie i poczucie przymusu korzystania z dostępu do internetu, chęć bycia na portalach społecznościowych, ciągłe sprawdzanie wiadomości i tych samych aplikacji, utrata zainteresowań, trudności z samokontrolą dotyczącą powstrzymywania się od włączenia przeglądarki, pojawienie się tolerancji na coraz częstsze używanie internetu, wystąpienie zespołu abstynencyjnego.

Jak leczyć uzależnienie od komputera i Internetu? 

Leczenie tych uzależnień nie należy do najłatwiejszych. W codziennym życiu mamy dostęp do technologii na każdym kroku i często wykonanie wielu czynności bez jej udziału może być niemożliwe. Chory zazwyczaj na terapię do ośrodka zamkniętego. Podczas niej najczęściej wykorzystuje się metody poznawczo – behawioralne. Tego typu terapie są przeprowadzane w podobny sposób jak w przypadku uzależnienia od dopalaczy czy alkoholu. Niestety w tym przypadku różnica polega na tym, że pacjentowi ciężej jest zachować całkowitą abstynencję. Osoby uzależnione mogą korzystać również z grup wsparcia. 

Podobne wpisy