Jak zmusić alkoholika do leczenia

Jak zmusić alkoholika do leczenia?

Światowa Organizacja Zdrowia zaklasyfikowała alkoholizm jako chorobę pierwotną o podłożu psychosomatycznym. Nałóg ten prowadzi do poważnych problemów…

Światowa Organizacja Zdrowia zaklasyfikowała alkoholizm jako chorobę pierwotną o podłożu psychosomatycznym. Nałóg ten prowadzi do poważnych problemów zdrowotnych, często nawet do śmierci. Głód alkoholowy jest silniejszy niż wszystkie inne dziedziny życia. Cały świat uzależnionego skupia się wokół picia. Choroba ta niesie za sobą przykre konsekwencje również dla rodziny i bliskich osób alkoholika. Często ma to związek z pogorszeniem się sytuacji finansowej, utratą poczucia bezpieczeństwa oraz zaburzonym podziałem ról w gospodarstwie domowym. 

Jak zmusić alkoholika do leczenia?

Leczenie każdego nałogu musi rozpocząć się od uświadomienia problemu i chęci chorego do jego zwalczenia. Gdy sam zrozumie, jakie negatywne konsekwencje niosą za sobą jego zachowania, będzie mieć motywację do wytrwania w abstynencji i wypracowania nowych nawyków. Bliskie osoby mogą pomóc w tym procesie swoim wsparciem, jednak ważne jest, aby nie ukrywali problemu, nie naprawiali szkód powstałych na skutek nadużywania alkoholu i nie tłumaczyli pijącego. Alkoholicy często jednak usprawiedliwiają swój nałóg różnymi sytuacjami z życia, jak stres w pracy, kłopoty finansowe czy problemy w małżeństwie. Bardzo chętnie przenoszą odpowiedzialność na otoczenie, nie chcąc przyznać się do swojej choroby.

Co robić, gdy alkoholik nie chce się leczyć?

Choroba alkoholowa długo się rozwija, przez co jest trudna do zdiagnozowania i leczenia. Zdarza się, że uzależnieni ukrywają swój problem lub popadają w okresowe ciągi alkoholowe, które przeplatane są trzeźwością. Nałóg, oprócz zdrowia, najbardziej wpływa na życie rodzinne, zawodowe i osobiste chorego. On sam jednak nie potrafi tego dostrzec. Najlepszym sposobem na walkę z alkoholizmem jest specjalistyczna psychoterapia i leczenie farmakologiczne, jednak najpierw należy uświadomić choremu jego problem. 

Jak zmusić alkoholika do leczenia?

Przekonanie uzależnionego do podjęcia walki z nałogiem nie jest proste. Można jednak w tym celu skorzystać z metody interwencji, która ma na celu przeprowadzenie pierwszego kontaktu z placówką leczenia uzależnień. Tego typu spotkanie organizowane jest w tajemnicy, przez najbliższe osoby alkoholika. Działanie z zaskoczenia polegać ma na przedstawieniu faktów świadczących o konieczności podjęcia leczenia. Pierwsza reakcja może być różna, w wielu osobach obudzi się niechęć lub irytacja, gdyż żaden alkoholik nie będzie chciał słuchać rzeczowych argumentów na temat swojego uzależnienia. Sesja ta jednak ma za zadanie skonfrontowanie osoby uzależnionej z faktami o jej problemie. Osoby w niej uczestniczące muszą być rzeczowe i konkretne, a jednocześnie życzliwe i motywujące. Przytaczane mają być jedynie suche fakty, bez snucia żadnych domysłów. Nie powinno się stosować żadnych gróźb, gdyż agresja zaskutkuje wyparciem drugiej strony. Wskazane jest za to przedstawienie punktu widzenia bliskich osób, wraz z pokazaniem zmian, które nastąpił na skutek uzależnienia. Interwencja powinna się odbyć w momencie trzeźwości alkoholika – tylko wtedy można liczyć na poważną rozmowę, która może przynieść oczekiwany efekt. Uczestniczyć w niej powinno kilka osób, co najmniej dwie, najlepiej około pięciu. Najbardziej motywujące dla chorego są przeważnie słowa jego dzieci, jednak nie mogą one być za małe. Nie można nikogo zmusić do udziału w interwencji, powinny w niej uczestniczyć tylko osoby, które rzeczywiście chcą pomóc. Może to być wyłącznie najbliższa rodzina, sąsiedzi, przyjaciele, a nawet współpracownicy. Niestety, zdarza się, że osoba uzależniona dalej nie zamierza rozpocząć terapii i rezygnować z picia. W przypadku, gdy nałóg ma negatywny wpływ na życie rodzinne, można zwrócić się do sądu, który zobowiąże chorego do wprowadzenia zmian z pomocą ośrodka leczącego z uzależnień.

Jak leczyć alkoholika bez jego zgody?

W Polsce terapia alkoholowa jest dobrowolna, jednak w niektórych sytuacjach można ubiegać się o przymusowe leczenie, wbrew woli uzależnionego. Taką decyzję musi wydać rejonowy właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu alkoholika. W tym celu należy skierować odpowiedni wniosek do gminy, wraz z posiadanymi dowodami, jak na przykład orzeczenie psychologa szkolnego, zeznania świadków, protokoły z interwencji policji czy rachunki z izby wytrzeźwień. Biegły z Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych analizuje całą sprawę, a następnie kieruje sprawę do sądu. Przesłankami do przymusowego leczenia alkoholizmu jest między innymi rozkład życia rodzinnego, demoralizacja małoletnich, uchylanie się od pracy i ciągłe zakłócanie spokoju publicznego. 

Sąd może skierować chorego na leczenie zamknięte lub terapię w poradni uzależnień. Wówczas nie ma on prawa opuścić wybranego ośrodka przez czas wyznaczony przez sąd (maksymalny okres to 2 lata). Wyjątkiem są przepustki wydawane za zgodą kierownika placówki. Czas terapii może być skrócony na wniosek chorego, gdy wykaże się on wyraźną poprawą, a kierownik placówki przychyli się do jego prośby. Wówczas biegli od nowa muszą przeanalizować całą sprawę i skierować ją do sądu, który wyda ostateczną decyzję.

Podobne wpisy